ACTUEEL

Ggz-bestuurders sceptisch over marktwerking

Bestuurders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) hebben weinig vertrouwen in de effectiviteit van marktwerking in de sector. Dit concludeert de actiegroep Zorg geen Markt op basis van onderzoek onder een kleine twintig raden van bestuur in de ggz.

Machteloosheid

Ongeveer tweederde van de geïnterviewde bestuurders ziet een verslechtering van de financiële positie van hun instelling sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Driekwart ziet daarnaast een samenhang tussen liberalisering en problemen als een hoge werkdruk en een toename van bureaucratie.
De meerderheid van de geïnterviewden betwijfelt of de huidige veranderingen de kwaliteit verhogen en de kosten verlagen. De ggz-bestuurders delen een gevoel van machteloosheid. Deze machteloosheid veroordeelt hen ertoe om zich te concentreren op ‘damage control’ binnen de eigen instelling.

Geen kloof

De sceptische houding ten aanzien van marktwerking weerlegt volgens de onderzoekers de opvatting dat er sprake is van een groeiende kloof tussen professionals en bestuurders. Er is eerder een kloof tussen de praktijk van de ggz – zoals ervaren door patiënten, professionals en bestuurders – en het beleid.

Vervolgonderzoek

‘Kleur bekennen’ is een vervolg op het in oktober 2008 uitgebrachte rapport ‘De GGZ ontwricht’, dat de actiegroep ‘Zorg geen markt’ samen met het wetenschappelijk Bureau van de SP maakte. Hieruit bleek dat de professionals geen vertrouwen hebben in marktwerking. In het kader van ‘Kleur bekennen’ werden vierentwintig raden van bestuur in de ggz benaderd. Driekwart hiervan deed uiteindelijk mee aan het onderzoek.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top