ACTUEEL

'Daginvulling verstandelijk gehandicapten moet persoonlijker'

Verstandelijk gehandicapten krijgen genoeg dagbesteding. Maar de daginvulling is niet persoonsgericht en past niet bij de wensen en mogelijkheden van cliƫnten. Dat lukt niet door gebrek aan tijd, faciliteiten en scholingsmogelijkheden.

Dat blijkt uit onderzoek onder 126 begeleiders werkzaam in de verstandelijk gehandicaptenzorg in opdracht van het landelijke NIVEL Panel Verpleging en Verzorging.

De meeste begeleiders beoordelen de kwaliteit van daginvulling gunstig. Maar de helft van de ondervraagden wil meer aandacht voor individuele activiteiten, zowel binnen als buiten de instelling. Bijna de helft van de begeleiders beoordeelt dat daar voldoende tijd voor is. Lastig wordt het echter als zij alleen op een groep staan, of ’s avonds of in het weekend. Dan is er te weinig tijd voor persoonlijke aandacht. Andere probleempunten zijn: te weinig faciliteiten en vervoer.

Scholing

Veel begeleiders vinden ook dat ze onvoldoende geschoold of scholing krijgen zijn om een goed aanbod aan daginvulling te bieden. Er is behoefte aan meer kennis en ervaring op het gebied van groepsdynamiek en het coachen van collega’s, vrijwilligers en mantelzorgers. Ook is er te weinig zicht op de mogelijkheden aan dagbesteding buiten de instelling.

NIVEL wil persoonsgerichte daginvulling bevorderen met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg waar medewerkers in 2017 zijn gaan werken. Daginvulling moet meer aansluiten bij bijvoorbeeld hobby’s of creatieve voorkeuren die een cliënt al heeft, maar ook bij voorkeuren op het gebied van bewegen, sporten of werken. Naast georganiseerde dagbesteding zou huishoudelijke klusjes of koken ook onderdeel moeten zijn van de daginvulling.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top