HRM

Huisarts heeft steeds meer tijd nodig voor oudere patiënten

Huisartsen hebben de afgelopen jaren steeds meer werk aan hun oudere patiënten. Door de veranderde wetgeving behouden zij ook langer de zorg voor meer complexe oudere patiënten. Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL in opdracht van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het ministerie van VWS.

Sinds 2015 zijn overheidsmaatregelen van kracht die zorg zo dicht mogelijk bij mensen thuis moet brengen. Ouderen blijven hierdoor ook langer thuis wonen en langer onder de zorg van hun huisarts. Het NIVEL onderzocht de effecten van deze maatregelen op de werklast van  huisartsen.

2,5 uur extra

Tussen 2013 en 2016 zien de onderzoekers dat het contact van een oudere patiënt met de huisarts meer tijd in beslag neemt, er is een verschuiving van korte naar lange contacten. Het totaal aantal contacten met oudere patiënten is gelijk gebleven, maar de totale tijd die besteed wordt aan contacten met oudere patiënten is hierdoor toegenomen.

Voor patiënten van 85 jaar en ouder is er daarnaast een toename te zien in het aantal contacten met de huisarts voor intensieve zorg. Het gaat om zorg aan terminale patiënten of voor patiënten met een hoge zorgzwaarte. Voor een praktijk met één huisarts betekent dit dat er per maand minimaal 2,5 uur extra tijd besteedt wordt aan directe zorg voor ouderen.

Adequatere zorg

In het najaar van 2015 is gevraagd aan huisartsen naar hun ervaring met de zorg voor oudere patiënten. Ze gaven aan dat ze steeds meer tijd kwijt zijn om dingen te regelen rondom de zorg voor oudere patiënten, onder andere doordat huisartsen hiervoor met steeds meer partijen moeten samenwerken. Huisartsen vinden wel dat ze sinds de veranderde maatregelen adequatere zorg kunnen verlenen aan oudere patiënten.

Toekomst

De extra tijd voor de zorg voor oudere patiënten wordt op dit moment opgevangen door de praktijken zelf. Het is volgens het NIVEL nog niet te bepalen of dit ook in de toekomst haalbaar is. "Mocht de extra tijd die nodig is om goede zorg aan oudere patiënten te verlenen blijven toenemen, zou dit tot problemen kunnen gaan leiden bij huisartspraktijken", waarschuwt het NIVEL. "Het is daarom belangrijk om de directe en indirecte tijd die besteed wordt aan oudere patiënten te blijven monitoren, zodat er tijdig maatregelen genomen kunnen worden en de zorg voor alle patiënten op peil kan blijven zonder dat huisartsen last krijgen van een (te) hoge werkdruk."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top