ACTUEEL

CIb gaat regie voeren over infectiepreventie

Er komt een WIP 2.0, waarbij netwerken richtlijnen gaan ontwikkelen, met betrokkenheid van de beroepsgroepen, ziekenhuizen, en instellingen in de langdurige zorg. Dit zal gebeuren onder regie van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb).

Dit schrijft minister Edith Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.

Het voornemen van de minister werd besproken tijdens een "constructief gesprek" met onder meer het bestuur van de Stichting Werkgroep Infectiepreventie (WIP). Het doel was afspraken te maken over de organisatorische en financiële structuur van richtlijnontwikkeling infectiepreventie. Aan de orde kwam de gezamenlijke ontwikkeling van een ambitieuze WIP 2.0, dat onder regie van het CIb moet gaan vallen.

Goede financiële structuur

De komende maanden wordt WIP 2.0 met de betrokkenen uitgewerkt. De minister belooft de Kamer vóór de zomer nader te informeren. "Het nieuwe samenwerkingsmodel zal de samenhang borgen en een voldoende hoog ambitieniveau moeten realiseren", schrijft Schippers. "Er zal ook een goede financiële structuur worden opgezet."

Het tekort aan financiële middelen is de reden dat het bestuur van de WIP recent besloot de organisatie op te heffen. Het ministerie van VWS subsidieert de organisatie, maar deze bijdrage is volgens het bestuur niet genoeg om het werk te kunnen doen. De brancheorganisaties NVZ, NFU, ActiZ en Revalidatie Nederland, voor wie de WIP richtlijnen opstelt, zijn niet bereid om bij te dragen aan een financiële oplossing.

CIb

De WIP 2.0 zal vallen onder regie van het CIb. Deze organisatie coördineert de bestrijding van infectieziekten. Het gaat hierbij om effectieve preventie, hoge waakzaamheid en snelle reactie bij een uitbraak. Hiermee levert het CIb een bijdrage aan de vermindering van gezondheidsproblemen als gevolg van infectieziekten. Het is onduidelijk wat de ontwikkeling van WIP 2.0 betekent voor de huidige WIP.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top