ACTUEEL

IGZ legt aanwijzing op aan medewerker ADHD Expertise

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een aanwijzing opgelegd aan Sebastiaan Waldow van ADHD Expertise Nederland in Amersfoort. Bij deze ggz-aanbieder zijn op het terrein van dossiervoering, medicatieveiligheid en deskundigheid een aantal zaken niet in orde.

De IGZ ziet "risico's voor de patiëntveiligheid". Sebastiaan Waldow van ADHD Expertise Nederland behandelt mensen met ADHD maar doet dat niet volgens de geldende normen. Zo is hij niet zelfstandig bevoegd om ADHD bij volwassenen te behandelen. Dit mag hij alleen onder supervisie doen.

Het voorschrijven van medicatie verloopt bovendien niet volgens de regels. De zorgaanbieder heeft geen goede regeling voor achtervang. Patiënten kunnen nergens terecht met spoedvragen wanneer de heer Waldow niet beschikbaar is. De patiëntdossiers zijn niet volledig. Complete en up-to-date patiëntendossiers zijn nodig voor het bieden van goede en veilige zorg.

Nodige verbeteringen

De zorgaanbieder krijgt vier maanden om de nodige verbeteringen voor elkaar te krijgen. Zo moet Waldow een behandelaar inzetten die bevoegd is om zelfstandig ADHD te behandelen met medicatie; patiëntdossiers moeten compleet en up to date zijn en de zorgaanbieder moet zorgen voor een waarnemersregeling zodat patiënten altijd weten waar ze terecht kunnen met spoedvragen.

Met aangekondigde en onverwachte bezoeken blijft de inspectie de voortgang bij Waldow nauwlettend volgen. De zorgaanbieder moet binnen vier maanden voldoen aan de aanwijzing. Gebeurt dat niet, dan kan de IGZ een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top