Finance

Budgetpolissen zijn niet per se goedkoper

Een zorgpolis met beperkende voorwaarden, in de volksmond bekend als 'budgetpolis', is niet altijd goedkoper dan een reguliere zorgpolis met gecontracteerde zorg, zelfs als er een korting op de tarieven is afgesproken. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Het onderzoek heeft zich toegespitst op elf polissen uit 2016 waarvoor zorgverzekeraars selectief contracteerden. In dat jaar had 8,6 procent van de verzekerden een dergelijke polis. Welke polissen het betreft, en van welke zorgverzekeraars, maakt de NZa niet bekend.

De zorgautoriteit heeft in het onderzoek geen direct verband ontdekt tussen de beperkingen van de polis en de hoogte van de premie. "Hoewel de term ‘budgetpolis’ suggereert dat een dergelijke polis goedkoper is dan een reguliere polis met gecontracteerde zorg, zijn er ook polissen met beperkende voorwaarden met een premie die ongeveer gelijk of hoger is dan de gemiddelde premie."

Kwaliteit

Een andere bevinding van de NZa is dat bij budgetpolissen de kwaliteit niet minder is dan bij andere polissen. De zorgverzekeraars stelt bij zorgpolissen met beperkende voorwaarden vaak aanvullende kwaliteitscriteria bij de inkoop van zorg. Als dat niet gebeurt, gelden de algemene kwaliteitseisen bij inkoop voor deze polissen.

Bij polissen met beperkende voorwaarden is sprake van selectieve contractering van zorgaanbieders. Niet-gecontracteerde zorg wordt niet volledig vergoed. Daarom is het volgens de NZa van belang om bij het kiezen van een dergelijke polis goed te kijken van welke aanbieders in de buurt de zorg volledig wordt vergoed, zodat de reistijd niet onnodig lang wordt.

Aanvullende criteria

Verzekeraars stellen behalve extra kwaliteitscriteria vaak ook andere aanvullende criteria voor de polissen met minder zorgaanbieders. Die criteria zijn divers, zoals een korting op de tarieven, een maximale reistijd en de mogelijkheid om online geneesmiddelen te bestellen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top