ACTUEEL

Herindicaties bedreigen orthopedagogische centra

Aanbieders van gehandicaptenzorg in Brabant luiden de noodklok over de aangescherpte indicatiestelling door het CIZ. Met name de orthopedagogische dagcentra en hun jonge cliëntèle dreigen hier de dupe van te worden.

Geen groepsuren

De Vereniging van Zorgaanbieders in Zuid-Oost Brabant constateert dat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij herindicaties voor jonge kinderen die gebruik maken van orthopedagogische dagcentra geen ruimte meer laat voor groepsuren.  Het CIZ kent alleen nog de indicatie behandeling toe. Groepsactiviteiten worden hier niet langer toe gerekend.  Het CIZ beroept zich op een richtlijn van het ministerie van Volksgezondheid. Op grond hiervan moeten dagactiviteiten voortaan als gebruikelijke zorg worden aangemerkt, die voor rekening van de ouders komt.

Kinderopvang

Volgens de Vereniging van Zorgaanbieders is het onjuist om de groepsactiviteiten op de orthopedagogische dagcentra aan te merken als een veredelde vorm van kinderopvang. De groepsactiviteiten zijn onlosmakelijk verbonden met observatie, diagnostiek, begeleiding en behandeling. Het is volgens de zorgaanbieders ondenkbaar dat de reguliere kinderdagcentra of scholen deze taken overnemen.

Doodssteek

In een brief aan het CIZ spreekt de vereniging de vrees uit dat het nieuwe indicatiebeleid de doodsteek is voor de orthopedagogische kinderdagcentra. Als voortaan alleen behandeling wordt vergoed, kunnen de centra hun activiteiten niet in volle omvang voortzetten. In het slechtste geval moeten centra hun deuren sluiten. Niet alleen worden zo veel kennis en kunde vernietigd, ook worden grote groepen oudere in de problemen gebracht. Daarnaast voorziet de vereniging dat jonge kinderen die niet tijdig adequate zorg krijgen, in een latere fase van hun leven een groter beroep zullen doen op intensieve zorg.

Herindicatieproces

De gewraakte herindicaties in Brabant betreffen vooralsnog alleen gevallen waarbij sprake is van een verlenging of wijziging van de zorgvraag. Het proces van herindicatie gaat pas begin 2010 goed van start. Op 1 april moet het herindicatieproces zijn afgerond.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top