ACTUEEL

NZa regelt betere uitwisseling patiëntgegevens

Belemmeringen bij de uitwisseling van patiëntgegevens en informatie over wachtlijsten moeten verdwijnen. Om de toegang tot elektronische netwerken te verbeteren heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een regeling vastgesteld. Deze bevat ook procedures die bepalen wie onder welke voorwaarden toegang heeft tot de gegevens.

Klachten over geweigerde toegang

Aanleiding van de regeling zijn klachten en signalen van zorgaanbieders over geweigerde toegang. Zo klaagden apothekers over hun beperkte toegang tot OZIS, het systeem waarmee apothekers patiëntgegevens en medicatiegegevens van patiënten kunnen opvragen die niet bekend zijn bij de eigen apotheek. Ook ziekenhuizen, huisartsen en zelfstandige behandelcentra hebben klachten ingediend.

Toegang tot markt

Met de regeling wil de NZa voorkomen dat zorgaanbieders elkaar kunnen uitsluiten van deelname en daarmee de toegang tot de markt belemmeren. Medici die daartoe bevoegd zijn en voor wie de gegevens relevant zijn, krijgen met de nieuwe regeling betere toegang tot die informatie. Ook informatie over wachttijden bij instellingen wordt beter toegankelijk.

Privacy en beveiliging

De NZa merkt op dat in de regeling het waarborgen van de privacy van de patiënt en de beveiliging van de netwerken voorop staan. Bij het opstellen van de regeling heeft de NZa zorgvuldig gekeken naar de voorwaarden voor privacy en de beveiligingsvoorwaarden voor de systemen. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens is daarbij betrokken. Er zijn procedurevoorschriften opgenomen zodat duidelijk is wie onder welke voorwaarden toegang krijgt.

EPD en patiëntveiligheid

Een goede werking van elektronische  patiëntsystemen is belangrijk voor de patiëntveiligheid. Het geeft medici inzage in de voorgeschiedenis van een patiënt en zaken als medicijnallergie. De regeling bevordert de uitwisseling van medicatiegegevens, uitslagen van laboratoria zoals bloedtesten en receptverkeer.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top