ACTUEEL

Veroordeelde arts Millecam nog steeds aan het werk

De arts die veroordeeld is voor het onthouden van reguliere zorg aan Sylvia Millecam, werkt als antroposofisch arts en behandelt nog steeds mensen met kanker. Dit blijkt uit een uitzending van het tv-programma Undercover in Nederland.

René Broekhuijse is in 2007 al uit het BIG-register geschrapt, maar behandelt volgens Undercover in Nederland nog altijd mensen met kanker. Het tv-programma bezocht hem, samen met twee bestuursleden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK). De twee, arts Menso van Meeteren en anesthesioloog Catherine de Jong, hebben zich als kankerpatiënt laten 'behandelen' door Broekhuijse en antroposofisch huisarts Roger C. De VtdK noemt hen "beruchte kwakzalvers".

De Jong, voorzitter van de VtdK, bezocht Broekhuijse als zogenaamde patiënt met leverkanker. Hij ontdekte al snel met zijn Vega-apparaat dat bij De Jong geen sprake zou zijn van een tumor maar van een infectie als gevolg van een lage weerstand. De VegaTest is een elektromagnetische 'meting' waarbij met een zilveren meetelektrode op de huid in de hand wordt gedrukt.

Sylvia Millecam

Ook Sylvia Millecam had geen kanker, maar een infectie, volgens Broekhuijse. Hij zegt daarover in de tv-uitzending: "Dat hele mens had helemaal geen kanker." Volgens De Jong heeft hij niets geleerd van de rechtszaken en van het feit dat hij zijn artsentitel kwijt is. "Deze man is onverbeterlijk en gevaarlijk."

Menso van Meeteren, oud-inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, heeft met de verborgen camera de antroposofische huisarts Roger C. bezocht. Volgens C. bestaat kanker helemaal niet en artsen in het ziekenhuis interpreteren alles verkeerd. Hij staat volgens de VtdK in het BIG-register.

Beroepsvereniging

De beroepsvereniging van antroposofische artsen NVVA heeft C. na de uitzending geroyeerd als lid. De beroepsvereniging heeft bovendien besloten met onmiddellijke ingang zijn certificaat antroposofisch arts te ontnemen. De NVAA laat weten "met ontzetting" kennis te hebben genomen van de in de tv-uitzending getoonde handelswijze.

"De antroposofische geneeskunde is een verruiming van de reguliere geneeskunde, doordat zij naast de gebruikelijke behandelprotocollen ook de geestelijke ontwikkeling van de mens serieus neemt en betrekt in het opstellen van een behandelplan", schrijft de vereniging in een verklaring. "Antroposofische geneeskunde heeft niets te maken met het afwijzen van levensreddende behandelingen, zoals bijvoorbeeld tegen kanker, maar zal zich juist richten op het (onder-)steunen van mensen die een reguliere behandeling (tegen kanker) ondergaan."

1 Reacties

om een reactie achter te laten

dulac

7 maart 2017

Naar aanleiding van de uitzendingen “Undercover” op SBS 6 waarin geclaimd wordt dat allerlei duistere zaken ontmaskerd worden met de verborgen camera, ben ik, na een tip van een collega over het irritante en zeer onterechte gedrag van de Heer Stegeman zijn profiel eens nader gaan bekijken. Hij is in 1994 in Zwolle afgestudeerd aan de School voor de Journalistiek. Dan moet hij, neem ik aan, op de hoogte zijn van het bestaan van de gedragscode voor de journalistiek. Voor de goede orde: ook de Heer Stegeman is verplicht deze regels te respecteren.
Ter herinnering: hierin staat wat journalisten wel mogen doen en wat niet.
De belangrijkste regels zijn:
• Een journalist vertelt de waarheid. Hij gaat uit van feiten, meningen en beelden.
• Een journalist mag onafhankelijk het nieuws verzamelen (Persvrijheid).
• Een journalist mag geen geld of andere zaken aannemen van iemand om het nieuws te beïnvloeden.
• Een journalist mag niet liegen.
• Als een journalist een mening opschrijft dan moet de journalist die zelf hebben gehoord. De journalist maakt alleen gebruik van betrouwbare bronnen.
• Een journalist probeert verschillende kanten van een onderwerp te laten zien (hoor en wederhoor).
• Als een journalist informatie verzamelt, vertelt hij dat hij journalist is.
• Een journalist probeert netjes om te gaan met de privacy van mensen. Als het niet nodig is, worden slachtoffers, nabestaanden, patiënten, verdachten en veroordeelden niet herkenbaar genoemd.
• Als een journalist liegt in zijn artikelen wordt de journalist hierop aangesproken en maatregelen genomen.
Een journalist vertelt de waarheid. Hij gaat uit van feiten, meningen en beelden.
Wat is waarheid; dit heeft te maken met integriteit. De waarheid hoort tevens te berusten op feiten en niet op aannames. Daarbij mag een journalist niet liegen. Als een journalist liegt in zijn artikelen wordt de journalist hierop aangesproken en worden maatregelen genomen.
Een journalist probeert verschillende kanten van een onderwerp te laten zien (hoor en wederhoor). Dat betekent dat onderwerpen niet eenzijdig belicht mogen worden.
Een journalist probeert netjes om te gaan met de privacy van mensen. Dat betekent dat de Heer Stegeman vooraf keurig toestemming vraagt om een pand te betreden en keurig op deuren klopt en wacht op antwoord alvorens hij naar binnen gaat.
Een en ander beschouwend heeft de Heer Stegeman in zijn uitzendingen deze gedragsregels meerdere keren, zeg maar altijd, aan zijn laars gelapt.
Als voorbeeld wil ik de laatste uitzending nemen. Hij werkt hiermee samen met de vereniging tegen de kwakzalverij. Met de voorzitter nog wel. Hij stuurt haar met een nepdiagnose naar een therapeut. Volledig onethisch en onacceptabel. Hiermee overtreedt hij de regel dat onderwerpen van verschillende kanten belicht behoren te worden. Het lijkt erop dat hij zich door deze vereniging voor het karretje laat spannen. Het valt nog te onderzoeken of hij de regel: een journalist mag geen geld of andere zaken aannemen van iemand om het nieuws te beïnvloeden, hiermee heeft overtreden.
Deze mevrouw veinst leverkanker te hebben en de therapeut geeft aan dat deze mevrouw niet aan kanker lijdt. Het zou raar zijn als hij aangaf dat deze mevrouw wel aan kanker zou lijden. Dat zou pas ongeloofwaardig zijn. Om dit te onderzoeken maakt hij gebruik van de vegatest en de biotensor. Heeft de Heer Stegeman zich ooit verdiept in de achtergrond van de vegatest en de biotensor? Waarschijnlijk niet want dan zou hij niet reageren zoals hij nu reageert. Daarmee belicht hij dus maar een kant van het onderwerp; de kant van de vereniging tegen de kwakzalverij. Dat is geen integere journalistiek!
Overigens is de vegatest een techniek die in 1937 uitgevonden is door 2 artsen in Duitsland en wordt op dit moment door veel (reguliere) artsen in Duitsland gebruikt als diagnoseapparaat. Wie denkt de heer Stegeman te zijn om dat zonder grondige journalistiek zo maar van tafel te vegen? Is dat niet erg naïef, of misschien wel erg onbenullig?
Bovendien ga eens met de diagnose kanker naar de specialist; de enige behandeling is chemo en/of bestraling met wel/geen operatie, meestal met slechte prognose. Weinig keuzemogelijkheid. Bij bovengenoemde therapeut zijn het korrels en 7 weken geduld. Regulier moet u vaak langer wachten dan 7 weken voor een onderzoek en nog langer voor de behandeling. Maar deze overweging heeft de Heer Stegeman waarschijnlijk nog nooit gemaakt; is niet in bij hem opgekomen omdat hij er alleen maar op gebrand is mensen in een slecht daglicht te stellen die een andere ideologie nastreven dan hem. Integere therapeuten, met jarenlange ervaring en kundigheid, die mensen via een andere weg beter maken. Heeft hij zich ooit wel ingelezen in het “geval Millecam”? Zou het kunnen zijn dat hij erg kortzichtig bent of nog erger: super-arrogant?
Ik wil het op een presenteerblaadje geven als de vegatest aan het begin van elk onderzoekstraject ingezet zou worden we in de gezondheidszorg heel wat geld zouden kunnen besparen.
Dan nog het volgende punt: Een journalist probeert netjes om te gaan met de privacy van mensen.
De interpretatie van de Heer Stegeman van “netjes” is blijkbaar heel anders dan de doorsnee Nederlander met een goede opvoeding. Hij betreedt panden zonder toestemming, loopt binnen zonder eerst te kloppen en een antwoord af te wachten. De eerste beginselen van de opvoeding is hem blijkbaar niet bekend of heeft hij door zijn verbetenheid in de loop der jaren kwijtgeraakt.
Al met al hoop ik voor hem dat de wijsheid nog komt met de jaren. Ik heb het met hem te doen dat hij op deze manier zijn geld moet verdienen. Dat is niet mens-waardig!
R.de la Lac

Top