ACTUEEL

'Schaf eigen risico af voor chronisch ggz-patiënten'

Indigo, een grote landelijke aanbieder van geestelijke gezondheidszorg, pleit ervoor om het wettelijke eigen risico af te schaffen voor patiënten met chronische psychische klachten. De organisatie zegt steeds vaker signalen te krijgen die duiden op zorg-mijden.

Indigo stelt ook steeds vaker signalen te krijgen van met name praktijkondersteuners ggz (POG-GGZ). Die zouden ervoor terugdeinzen om patiënten met chronische psychische klachten vanuit de huisartsenpraktijk door te verwijzen naar de basis-ggz. Deze patiënten zouden het eigen risico niet kunnen betalen.

Hierdoor zouden patiënten onder behandeling blijven bij de POH-GGZ en huisarts, terwijl ze gebaat zouden zijn bij begeleiding door een verpleegkundig specialist of ggz-psycholoog. "Doordat er niet verwezen wordt neemt de kans op klachten toe”, stelt Indigo. “Bovendien wordt zo de druk op de POH-GGZ en de huisarts groter."

In een onderzoek van Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) vorig jaar gaf driekwart van de huisartsen aan dat er meer patiënten met psychische klachten binnen komen. Ook zijn de klachten complexer  en zijn er meer patiënten vanuit de gespecialiseerde ggz overgenomen. De helft van de POH-GGZ zegt ook zelf wachttijden te hebben.

Bea Tiemens deed voor Indigo onderzoek onder 900 patiënten. Zij constateerde dat patiënten met chronische psychische klachten laagdrempelig en goed behandeld worden in de Basis GGZ.
 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top