ACTUEEL

Maastricht UMC+ en Zuyderland gaan nauwer samenwerken

Maastricht UMC+ en Zuyderland gaan structureler samenwerken, zowel op de patiëntenzorg als op medisch-wetenschappelijk onderzoek en de opleiding van artsen. De bestuursvoorzitters hebben daartoe een raamovereenkomst getekend.

"Het doel is om de kwaliteit, de toegankelijkheid en betaalbaarheid van (hoog)complexe gezondheidszorg voor de regio Zuid-Limburg veilig te "stellen – mede met het oog op demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening”, zo laten de samenwerkende organisaties weten. Door samen te werken zijn de beide instellingen bovendien in staat te voldoen aan door zorgverzekeraars gestelde volume-normen."

Over de samenwerking op de verschillende deelgebieden vindt de komende maanden nader overleg plaats, zowel met de direct betrokkenen van de beide huizen, alsook met cliëntenraden en zorgverzekeraars.

Het Maastricht UMC+ en Zuyderland werken op tal van gebieden al samen. De nu gesloten raamovereenkomst moet vorm geven aan een meer structurele samenwerking. Voor verreweg de meeste medewerkers van beide instellingen heeft de samenwerking geen gevolgen, aldus de twee ziekenhuisorganisaties.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top