Finance

NMa:Crisis geen vrijbrief voor verboden afspraken

“Ondernemingen die elkaars concurrenten zijn, moeten onderling geen verboden (prijs)afspraken maken en de economische crisis daarbij als makkelijk excuus hanteren.” Deze waarschuwing komt van Pieter Kalbfleisch, voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bij de publicatie van het NMa-Jaarbericht over 2008.

De NMa ontvangt signalen dat ondernemers bij elkaar gaan zitten om te bespreken hoe om te gaan met de economische crisis. “Daar is op zich niets mis mee, maar het wordt wel een probleem als daar ongeoorloofde afspraken uit voortvloeien die de concurrentie beperken. Bijvoorbeeld door met elkaar prijzen te bepalen of de markt te verdelen.” Iedere onderneming moet zijn eigen (prijs)beleid bepalen. “Wij hebben zonder meer oog voor de zware omstandigheden waarin ondernemers zich bevinden, maar dat is geen vrijbrief voor allerlei verboden afspraken. Om een crisis te boven te komen is innovatief vermogen en creatief ondernemerschap nodig. Kartelafspraken zetten daar juist een rem op en dat leidt uiteindelijk tot hogere prijzen en minder keuze voor de consument”, aldus Kalbfleisch.

De NMa-voorman wijst tevens op cijfers waarmee de NMa de effecten van haar mededingingstoezicht in kaart heeft gebracht over 2008. “Het effect van ons optreden, dus wat wij de consument bespaard hebben, is ongeveer 700 miljoen euro. Dit bedrag komt met name voort uit de regulering van de energie- en vervoersmarkten.”
De NMa laat in het jaarbericht over 2008 in kort bestek zien hoe zij de NMa-agenda 2008 heeft uitgevoerd. Een uitgebreider overzicht volgt in het jaarverslag in april. Er ging onder andere veel aandacht uit naar zorg en energie.

Zorg

De zorgsector is al langere tijd een aandachtsveld voor de NMa. Het afgelopen jaar laat een toename zien in het aantal fusiemeldingen binnen de zorgsector. Belangrijke oorzaak is de verlaging van de omzetdrempels voor de meldingsplicht van zorgconcentraties van Euro 113 naar Euro 55 miljoen gezamenlijke omzet. De NMa heeft in 2008 drie zorgconcentraties beoordeeld waarbij eisen zijn gesteld aan de overname omdat de NMa mogelijke risico’s voor de concurrentie voorzag. Daarnaast heeft de NMa in 2008 voor het eerst in haar bestaan boetes uitgedeeld aan vijf thuiszorginstellingen in Kennemerland en in ’t Gooi wegens gebieds -en klantenverdeling. Cliënten worden hiervan de dupe omdat ze dan niet meer kunnen kiezen wie hun zorgverlener wordt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top