ACTUEEL

Ziekenhuis scoort beter op kwaliteitsindicatoren

Ziekenhuizen besteden meer dan voorheen systematisch aandacht aan ondervoeding. Ook in geval van andere kwaliteitsindicatoren is verbetering zichtbaar. Dit constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in de jaarlijkse kwaliteitsrapportage ‘Het resultaat telt’.

Kwart ondervoed

Uit het inspectieonderzoek blijkt dat dit in 2008 bijna 400 duizend patiënten werden gescreend op ondervoeding tegen ruim 100 duizend in 2007. Van alle bij opname gescreende volwassen patiënten blijkt een kwart ondervoed, waarvan 18 procent ernstig ondervoed.

Volumenormen

Ziekenhuizen voldoen volgens de inspectie ook steeds meer aan de behandelnormen die de beroepsverenigingen hebben vastgesteld. In geval van slokdarmvervangende operaties voloden ruim 86 procent van de ziekenhuizen aan de norm van tenminste tien operaties per jaar. Dit een stijging van dertig procent ten opzichte van 2007. Ook in geval van operaties aan verwijding van de buikslagader voldoen de meeste ziekenhuizen aan de minimumnorm van tenminste vijftien operaties per jaar.

Positief

De inspectie ziet verbetering op het terrein van borstbesparende operaties.  Het gemiddelde percentage patiënten met achtergebleven kankerweefsel daalde in 2008 van twaalf naar ruim tien procent. Uitgesproken positief is de inspectie over spoedbehandeling na een herseninfarct. Bijna alle ziekenhuizen wisten de patiënt al binnen een uur na binnenkomst te opereren. “Dit is een mooi resultaat voor een indicator die in 2008 voor het eerst is gemeten”, aldus de inspectie.

Minpunten

Uit het ‘Resultaat telt’ komen ook enkele minpunten naar voren. Zo is het gemiddelde aantal patiënten met doorligwonden licht gestegen. Ook werd in een op de vijf ziekenhuizen kankermedicijnen toegediend zonder vrijgifte vooraf door een apotheker. Daarnaast blijkt dat de beschikbaarheid van geautomatiseerde medicatiegegevens op de polikliniek en verpleegafdeling nog relatief laag is.

Geen vergelijking

Het ‘Resultaat Telt’ is tot stand gekomen in samenwerking met de Orde van Medisch Specialisten, NVZ Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. De inspectie benadrukt dat de resultaten niet geschikt zijn om ziekenhuizen te vergelijken. Een indicator geeft globale aanwijzingen over de kwaliteit van zorg. De resultaten zijn niet gecorrigeerd op   patiëntniveau.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top