ACTUEEL

Stakeholders Edese ouderenzorg slaan handen ineen

De gemeente Ede, zorgverzekeraar Menzis en vijf aanbieders voor langdurige ouderenzorg hebben een gemeenschappelijke visie op de langdurige ouderenzorg opgesteld. De visie gaat ervanuit dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn en zelfstandig thuis moeten kunnen blijven wonen. Dat meldt nieuwssite Edestad.nl.

De deelnemende zorgaanbieders zijn Opella, Vilente, Icare, Bethanië en Het Maanderzand. Samen met gemeente en zorgverzekeraar willen zij ervoor zorgen dat dienstverlening ouderen faciliteert zodat zij zo lang mogelijk hun eigen weg kunnen kiezen. Het bieden van maatwerk staat daarbij voorop. Ouderen moeten een beroep kunnen doen op professionele ondersteuning of zorg door hulpverleners naar eigen keuze, zo laten de samenwerkende partijen weten.

Alle partijen hebben aangeven zich te verbinden aan de visie. In de toekomst worden nieuwe aanbieders gevraagd hetzelfde te doen. De ondertekenaars blijven de ontwikkeling in de vraag naar verpleeghuiszorg volgen omdat ze verwachten dat de behoefte aan extramurale woonvormen toeneemt. Dit kan leiden tot nieuwe varianten van beschut en zelfstandig wonen. Tegelijkertijd gaan zij ervan uit dat er ook behoefte blijft bestaan aan intramurale woonvoorzieningen, aldus Edestad.nl.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top