Finance

Siza-topman is 'doodziek van uurtje-factuurtje'

Siza-topman is 'doodziek van uurtje-factuurtje'

Bestuursvoorzitter Rob Hoogma van Siza wordt ‘doodziek’ van alle uurtje-factuurtjes die sinds de decentralisaties apart moeten worden ingediend bij elke gemeente.

 

De gehandicaptenzorg zucht eronder. Dit zegt Hoogma in het aprilnummer van Skipr magazine tegen interviewer Willem Wansink. Hoogma is bestuursvoorzitter van Siza, een organisatie voor mensen met een beperking in 150 vestigingen, waaronder Het Dorp in Arnhem. 

Hoogma wijst erop dat Siza zo’n 750 iPads heeft uitstaan bij cliënten. “Die mensen zijn tevreden, ze voelen zich veel zelfstandiger. Wij kunnen aantonen dat we 20 tot 25 procent goedkoper zijn, doordat er minder contacturen nodig zijn. Terwijl de zorg minstens net zo effectief is. Toch betalen alle gemeenten waarmee wij samenwerken ons minder dan voor mensen die geen iPad gebruiken.”

Zeggenschap

Volgens Rob Hoogma willen mensen met een beperking niet gedwongen afhankelijk zijn van derden. “Ook iemand met een beperking wil niet worden betutteld. Die wil invloed, meer zeggenschap over het leven, meer organisatievermogen. Dat geldt net zo goed voor onze medewerkers. Zij willen werk doen waar hun hart ligt. Als je daarvan uitgaat, levert dat direct energie op.”

Voor zijn komst, elf jaar geleden, was de organisatie volgens hem afgedreven van de uitgangspunten waar mensen zich goed bij voelden. Dat was bij bij veel instellingen het geval, doordat overal Angelsaksische managementprincipes werden geïntroduceerd. Hoogma: “Wij hebben allerlei vormen bedacht om elkaar te stimuleren. Bijvoorbeeld: geen afvinksysteem als kwaliteitszorg, maar mensen erbij betrekken en met elkaar nadenken hoe die kwaliteitszorg eruit moet zien.”

Dialoog

Uiteindelijk is er een kwaliteitssysteem ontwikkeld op basis van dialoog. Dat is gebaseerd op reflectie, nadenken, alternatieven ontwikkelen en de vraag of het iemand verder helpt. “De stelregel is: ‘’Wat kun je van ons verwachten?’ Wij leggen de nadruk op ‘underserved needs’, behoeften die onvoldoende zijn vervuld", aldus de bestuursvoorzitter van Siza. Hoogma: “Wij vragen niet of we het goed doen, wel of we de goede dingen doen. We luisteren zorgvuldig en we schieten niet in de verdediging. Als iemand merkt dat er naar hem of haar wordt geluisterd, hoor je waardevolle dingen. Je krijgt betere gegevens over de ervaringen van cliënten. Bovendien wordt je er als professional beter van.”

Inspiratiebron

Zelfs de Tweede Kamer is positief over de kwaliteitszorg die bij Siza is ontwikkeld en als inspiratiebron voor de gehandicaptenzorg geldt. In dit verband wijst hij erop dat Siza in 2016 is begonnen met de Health Academy Het Dorp. Bedrijven, gerenommeerde kennisinstellingen, startups, zorgprofessionals en mensen met een beperking bedenken er vernieuwende manieren om zorg te verlenen. Het doel is met elkaar slimme oplossingen te vinden en innovaties te ontwikkelen die het leven van mensen met een beperking aangenamer en zelfstandiger maken. In deze benadering is de inzet van technologie onmisbaar.

Hoogma: “Wij waren hiermee bezig toen het ministerie van VWS vroeg of we als Academy ook een Health Deal wilden sluiten. De bedoeling is dat we binnen drie jaar een aantal nieuwe dingen hebben ontwikkeld. En VWS spant zich om de regelgeving te laten aansluiten bij de mensen. In plaats van andersom.”

Lees het interview met Rob Hoogma in Skipr magazine 04, april 2017.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marian Draaisma

16 maart 2017

Mooi Rob, het luisteren naar mensen en ze daadwerkelijk betrekken bij de manier waarop ze zorg willen ontvangen levert een volwassen client-medewerker relatie op. De bureaucratie moet daarin ook steunend zijn en niet remmend. Zorggeld naar zorg .

Top