ACTUEEL

Willekeur troef bij beloning zorgpersoneel

De zorgsector maakt onvoldoende werk van HRM-beleid.  Een op de drie instellingen doet niets aan de beoordeling van medewerkers. Van de resterende instellingen gebruikt slechts een kwart een objectief beoordelingsinstrument.

Objectieve beoordeling

Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau  Human Capital Group, die 209 instellingen bevroeg over hun beoordelings- en waarderingsbeleid. Het onderzoek toont aan dat er in vier jaar tijd op dit terrein weinig veranderd is in de zorg. In 2005 beoordeelde 33 procent van de instellingen het functioneren van hun medewerkers niet. Van de instellingen die het functioneren toen wel beoordeelden maakte 70 procent  geen gebruik maakt van een objectief beoordelingssysteem.

Discussie

De onderzoekers zijn verbaasd over de trage ontwikkelingen in de zorg. De zorg is bij uitstek een sector waar veel discussie is over hoge beloningen en bonussen. Bovendien zijn vrijwel alle deelnemende zorginstellingen van mening dat prestatiebeoordeling en gedifferentieerde beloning gezien de ontwikkelingen binnen de zorgsector onvermijdelijk zijn. “Een verklaring voor het achterblijven van de zorgsector is moeilijk te geven”, aldus managing consultant  Charissa van Gemerden van Human Capital Group in P&O Actueel. “Men geeft heel instrumentele antwoorden als ´we hebben geen goede systemen´. Koop er dan één, denk ik dan. De afdeling P&O binnen de zorg mag best wat vooruitstrevender en actiever zijn.”

Noodzakelijk

Volgens Van Gemerden zijn prestatiebeoordeling en een gedifferentieerde beloning onvermijdelijk gezien de introductie van marktwerking in de zorg. “Wanneer financiering op de output gebeurt, is het logisch dat je medewerkers ook op de output beloont. Zorginstellingen moeten transparanter worden en dit maakt het mogelijk om de effectiviteit van arbeid inzichtelijk te maken.”

Willekeur

Van Gemerden waarschuwt dat er nu een situatie dreigt waarin willekeur de boventoon voert. In de praktijk wordt er meer gedifferentieerd beloond zonder dat er sprake is van objectieve criteria. “Dat betekent dat een aantal mensen een extra beloning krijgt zonder dat daar een harde beoordeling aan ten grondslag ligt. Op die manier kan het schade toebrengen binnen je organisatie. Mensen weten dan niet meer waar ze aan toe zijn.”

Lichtpuntjes

Human Capital Group ziet ook lichtpuntjes. Het aantal instellingen waar functioneringsgesprekken worden gevoerd is gestegen van 26 naar 97 procent. Ook wordt er op grote schaal aandacht besteed aan competentiemanagement.  62 procent van de instellingen besteedt hier aandacht aan de ontwikkeling van medewerkers en het creëren van loopbaanpaden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Meinsma

24 december 2009

Ik vond bij een opruiming toevallig mijn 1e arbeidsovereenkomst bij een zorginstelling in de gehandicaptenzorg. Mijn mond viel open toen ik las dat ik 1977 als verpleeghulp-Z werd aangenomen voor onbepaalde tijd in de aanloopschaal van 45 toenmalige CAO Ziekenhuiswezen.

Ik weet dat er in diezelfde zorginstelling nu al een 3e degradering van functieschalen bezig is, waardoor iemand met dezelfde functie die ik toen kreeg, nu ingeschaald wordt in schaal 20 als het niet 15 is en een half jaar contract krijgt. Schaamteloze afbraak van de salariëring en zekerheid van de mensen die het echte werk doen in de zorg.

In schrijnende tegenstelling daarmee zie je totaal ongeloofwaardige beloning van het hogere management, die bovendien ook nog eens met hun beleid de kwaliteit van de zorg tot op het bot verschraald hebben. Even ter illustratie: een begeleider in de zorg verdiende 30 jaar geleden gemiddeld schaal 45, terwijl de directeur in schaal 80 zat, wat het maximum was. Toen de zorgdirecteuren zich gingen vergelijken met directeuren van grote bedrijven en de managementpsychose in de zorg toesloeg is dit verschil jaarlijks met grote stappen groter geworden. Met een Percentuele toename krijg je binnen een paar jaar een totaal ongeloofwaardig verschil. Is het dan gek dat het niet goed gaat in de zorg? Als een mens een te groot hoofd krijgt en de voeten worden steeds kleiner dan komt het ook niet goed. De topmensen zouden zich moeten realiseren, dat als de basis vernield wordt, hun fundamenten het ook begeven en zei met hun ivoren toren naar beneden vallen. Een voordeel voor de handen aan het bed...wie dicht bij de grond blijft zal niet zo hard vallen als de mensen bovenin, als de ivoren toren instort.

En zolang er zorg nodig is zullen deze mensen altijd weer aan de slag komen. De managers prijzen zichzelf uit de markt.

Mijn wens voor 2010: Een jaar van herstel van zorg vanuit het hart i.p.v. vanuit de hebzucht.

Top