ACTUEEL

RIVM: Effect van medicijnen op milieu is te onduidelijk

Het is vaak niet duidelijk wel effect medicijnen hebben op het milieu. Van de meeste geneesmiddelen ontbreken gegevens. Dat maakt het lastig om medicijnen te vervangen om het milieu te sparen.

Dat concludeert het RIVM in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), onderdeel van de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit Water’. De resultaten werden op 15 maart gepubliceerd.

Overstappen

De belangrijkste voorwaarde om over te stappen op andere geneesmiddelen is dat het even veilig en effectief moet zijn voor de patiënt. Dat is in de praktijk al niet goed vast te stellen, aldus het RIVM. Hetzelfde geldt voor de impact van een medicijn op het milieu.

Vergelijken

Volgens het RIVM is er daarom behoefte aan een afwegingskader om effectiviteit, veiligheid en milieueffecten van geneesmiddelen met elkaar te kunnen vergelijken. Uit gesprekken met professionals uit de medicijnketen, zoals beleidsmakers, fabrikanten, beoordelaars van fabrikantendossiers, zorgverleners, apothekers en waterzuiveraars, concludeert het RIVM dat iedereen dat wil.

Drinkwater

Medicijnresten komen na gebruik via urine en ontlasting in het oppervlaktewater terecht. Rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen niet alle schadelijke stoffen verwijderen. De medicijnresten kunnen schadelijke effecten hebben op in het water levende organismen. Op langere termijn kan kunnen ze ook nadelig werken op de kwaliteit van het drinkwater. 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Pieter Pekelharing

19 maart 2017

Dat opstellen van een afwegingskader met de genoemde partijen gaat heeel lang duren, want eensgezindheid tussen de genoemde partijen zal ver te zoeken zijn.
Ik zou liever de beantwoording aan de politiek geven. Met hantering van de principes de vervuiler betaald en het voorzorgsprincipe kom je een heel eind. Dan kun je uitkomen op de regel dat een nieuw medicijn pas op de markt mag als de fabrikant heeft bekend gemaakt hoe je die stof uit afvalwater kunt halen. Niemand die dat beter kan weten dan zij en wellicht zijn er verschillende productie methoden die op dit punt verschillen. Daarnaast ontstaat de eis dat een nieuw product pas op de markt mag als is aangetoond dat het op milieu gebied gelijk of minder schade oplevert dan het bestaande product. Als we het zo doen kunnen we de tijd en kosten van het schrijven van dat dure afwegingskader in de zak houden.

Top