Tech

'E-health kan dodelijk zijn voor depressieve hartpatiënt'

Telezorg, waarbij artsen patiënten op afstand helpen met apps, is een prima middel om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Maar niet altijd. Er zijn ook patiëntengroepen voor wie e-health niet geschikt is, of zelfs gevaarlijk kan zijn. Zo hebben mensen met hartfalen die ook lijden aan depressie een bijna anderhalf keer zo groot risico op overlijden.

Steffen Pauws, bijzonder hoogleraar Data Science, eHealth and Communication bij Tilburg School of Humanities, houdt op 17 maart zijn oratie hierover.

Nut

Veel studies tonen het nut van e-health aan: aanmerkelijke gezondheidswinst voor de patiënt, een vermindering van 34 procent op de kans op vroegtijdig overlijden, een vermindering van 21 procent op het aantal spoedopnames en een merkbare verbetering in de kwaliteit van leven.

Risicofactoren

Maar dat geldt niet voor alle patiënten met hartfalen. Naast depressie zijn er meer risicofactoren. Alleen wonen zonder partner, bijvoorbeeld, cognitieve beperkingen of gezondheidsproblemen die te maken hebben met ouder worden. Deze factoren moeten beter in kaart worden gebracht, betoogt Pauws voordat te makkelijk wordt overgestapt op e-health.

Samenwerken

Voor de optimale inzet van telezorg moeten huisarts, POH-GGZ, psychiater of psycholoog én de cardioloog uit het ziekenhuis veel nauwer samenwerken, vindt Steffen Pauws.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top