ACTUEEL

'Steek energie in verbeteren van zorg, niet in systeemverandering'

Investeer in vernieuwende zorg, betrek daarbij de patiënt en maak werk van preventie. Dat is het advies aan een nieuw kabinet van een coalitie van zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, publieke gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars, verenigd in de Agenda voor de Zorg. Voorzitter Alexander Rinnooy Kan presenteert vandaag de hoofdpunten van deze agenda.

De partijen uit de zorgsector presenteerden in 2012 voor het eerst een agenda. "Sindsdien zijn veel maatregelen genomen om Nederlanders toegang te kunnen blijven geven tot goede en betaalbare zorg", zegt Rinnooy Kan. "Ook is het duidelijk zichtbaar dat de organisatie van de zorg verandert; met name in de wijk. De zorg staat allesbehalve stil. Juist daarom is het nu van belang dat de energie niet gaat naar systeemveranderingen, maar naar het verbeteren van de zorg."

Preventieakkoord

De Agenda voor zorg betrekt patiënten door de juiste informatie te geven, waardoor zij veel beter de regie kunnen nemen. Ook worden patiënten betrokken bij innovaties en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is het de bedoeling dat patiënten de toegang krijgen tot hun medische data en dat ze worden ondersteund bij e-health-toepassingen.

De partijen van de Agenda voor de Zorg willen een preventieakkoord tussen de ministeries van VWS, SZW, gemeenten, de sociale partners en de partijen in de zorg en ondersteuning. Die zou moeten inzetten op activiteiten om gezondheid te bevorderen en werk maken van een rookvrije samenleving.

Flexwet

De Agenda voor Zorg pleit wil ook dat er iets wordt gedaan aan (dreigende) personeelstekorten. Daartoe moeten er voldoende opleidings- en stage plaatsen worden georganiseerd en moeten er  investeringen worden gedaan om zorgprofessionals aan te trekken en vast te houden. De negatieve effecten van de flexwet moeten worden tegengegaan, aldus de zorgpartijen.

Ook het verminderen van regels in de zorg blijven zij een belangrijk thema vinden. Zorgpartijen moeten bijvoorbeeld zelf kunnen werken aan de vereenvoudiging van registratietrajecten. Vertrouwen van politiek en toezichthouders is hierbij een onmisbaar element, aldus de Agenda voor Zorg.

Tot slot vraagt Agenda voor de Zorg het nieuwe kabinet om een stabiele bekostiging en financiering met ruimte voor maatwerk.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Monique van Doorn

21 maart 2017

Een mooi en compleet pleidooi. Een systeemverandering is inderdaad niet nodig. Een systeemverbetering wel. Zolang het systeem, lees het faciliterende systeem van overheid en ontwikkelinstituten, blijft acteren via de achteruitkijkspiegel is investeren in de praktijk van morgen een doodlopende weg. Technologie is bij hen nog steeds bijzaak en ontwikkeltrajecten zijn ondanks het advies van de commissie Innovatie Zorgberoepen om anders te gaan denken en anders te gaan doen nog steeds gebaseerd op oude kennis en vaardigheden. De zogenaamde kansberoepen die UWV geeft voor ontwikkeling van werkloze zorgmedewerkers (ruim 9000!!) kent geen nieuwe beroepen, hetgeen maakt dat dit de enige sector is waar de ontwikkelvouchers blijven liggen. Veranderen is niet nodig, het systeem bekend maken met de wereld van vandaag en de andere eisen die ook aan hen worden gesteld vraagt om urgentie.

Top