ACTUEEL

Start inkoop specialistische jeugdhulp op resultaten

De regio’s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland gaan de specialistische jeugdhulp anders inkopen. Er wordt niet meer gefinancierd op basis van afzonderlijke behandelingen, maar op een integrale, resultaatgerichte aanpak. De grondslag daarvoor is het plan dat het gezin zelf opstelt.

Het gaat om gezinnen met complexe problemen waar veel hulpverleners over de vloer komen. Daardoor ontbreekt nu regie. Voor elk gezin, kind of jeugdige wordt straks een ‘hoofdaannemer’ aangesteld als er specialistische jeugdhulp nodig is. Die hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het behalen van de resultaten uit het plan en kan naar eigen inzicht hulp of ondersteuning inkopen bij ‘onderaannemers’. Dit meldt vakblad Binnenlands Bestuur op 27 maart.

Doelen

Vanaf 2018 krijgt de hoofdaannemer aan de voorkant van het traject 70 procent van het vastgestelde tarief betaald. Na afronding wordt de overige 30 procent verrekend. Op zo’n manier kan beter worden gestuurd op het behalen van doelen. De andere onderdelen waarop wordt gemeten zijn de ervaringen van ouders en kinderen en het wegblijven of voortijdig stoppen van de specialistische jeugdhulp.

Profielen

In de nieuwe aanpak brengt het gezin, samen met eventueel iemand van wijk- of buurtteam, in kaart welke hulp er nodig is en wat er in het gezin speelt. Het wijkteam of de huisarts verwijst als het nodig is door naar een ‘hoofdaannemer’. Dan wordt er een ondersteuningsprofiel opgesteld. Er zijn straks 11 profielen, met 4 niveaus van intensiteit. Zij vervangen de honderden productcodes voor specialistische hulp. Alle 14 gemeentes in de regio’s voeren de nieuwe werkwijze in. De financiering wordt afhankelijk van het behaalde resultaat. Maar harde afspraken daarover liggen nog niet vast.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top