HRM

Regionale aanpak schoolt bijna 70.000 zorgmedewerkers

Regionale aanpak schoolt bijna 70.000 zorgmedewerkers

Nu er steeds meer werk is in de zorg, is er ook steeds meer aandacht voor scholing en opleiding. De afgelopen 2 jaar zijn er bijna 70.000 scholingstrajecten uitgevoerd door medewerkers in de zorg.

Dat blijkt uit de cijfers over Regionale Zorgplannen die RegioPlus heeft aangeboden aan demissionair staatssecretaris Martin van Rijn van VWS. RegioPlus is een samenwerkingsverband van 14 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn.

Kosten

De afgelopen jaren is in totaal 278 miljoen euro gestoken in opleidingen en cursussen om de zorg te verbeteren. Daarvan kwam 65,8 miljoen van het ministerie van SZW. De werkgevers in de zorg investeerden 212,2 miljoen euro. Er hebben 427 instellingen deelgenomen. De uitvoeringskosten waren relatief laag door de regionale aanpak en samenwerking met werknemersorganisaties in combinatie met landelijke organisatie en controle, zo stelt RegioPlus.

Medewerkers

Van de 68.503 medewerkers die de afgelopen jaren scholing of trainingen hebben gehad, komt het overgrote deel uit de sector VVT (51 procent). De gehandicaptenzorg is met 34 procent een goede tweede. Het aantal deelnemers uit de jeugdzorg en de eerstelijnszorg is te verwaarlozen (0 tot 1 procent). Het grootste aantal deelnemers bij de regionale sectorplannen was tussen de 35 en 55 jaar. Opvallend is de verdeling naar geslacht: 87 van de deelnemers was vrouw, 13 procent man. In de sector VVT was het percentage vrouwen zelfs 94.

Niveau

Veel trainingen en cursussen speelden in op veranderingen en ontwikkelingen in de zorg, zoals wijkgerichte aanpak, werken in zelfsturende teams, versterking van de eigen regie en zelfredzaamheid van patiënten of cliënten en ICT en domotica in de zorg. Maar de meeste scholingstrajecten waren om medewerkers op hoger niveau te brengen, bijvoorbeeld van mbo naar hbo.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

28 maart 2017

Goede zaak om 278 miljoen euro in scholing van zorgverleners te steken. Voor belangrijk deel betrof dit korte functiescholing, die naar mijn mening regulier behoort tot de opgaven van zorgstellingen zelf. Een op de zeven kreeg een scholing die uitmondde in een beroepskwalificatie: verzorgende IG of verpleegkundige. In aantallen: 6000 Verzorgenden IG, 3000 mbo-verpleegkundigen en bijna 1000 Bachelor Verpleegkundigen.

Karin Luidens

28 maart 2017

Beste Peter Koopman,

Goed te zien dat je zo nauwkeurig de resultaten hebt geanalyseerd. De regeling Cofinanciering sectorplannen, gesubsidieerd door het Ministerie van SZW, was gericht op nieuwe banen of baanbehoud tijdens de economische crisis.

Door de regionale aanpak in de sectorplannen zorg is binnen de kaders van de regeling maatwerk qua cursussen en opleidingen mogelijk geweest, op voorwaarde dat deze door sociale partners als arbeidsmarktrelevant is bevonden. Met andere woorden: alleen die training / cursus / scholing die met de veranderingen in de sector, door bijvoorbeeld de decentralisaties, te maken had kwam in aanmerking. Door deze training en scholing door middel van een subsidieregeling aan te bieden en te organiseren, hebben werkgevers in de tijd van decentralisaties (en de budgetkortingen), met name in de langdurige zorg, toch extra kunnen investeren in de duurzame inzetbaarheid van het personeel. Zeker voor díe mensen die kwalificerende scholingstrajecten hebben kunnen afronden, is hun arbeidsmarktpositie verbeterd.

Er is natuurlijk ook buiten deze regeling door werkgevers geïnvesteerd in Leren & Ontwikkelen van medewerkers. Zijn we daarmee klaar met scholing in de sector? Als je het ons vraagt niet. De snelle veranderingen in het werk en de arbeidsmarktvraagstukken voor de toekomst vragen blijvend in te zetten op bij- en nascholing en instroom van nieuwe medewerkers en behoud van personeel.

Mocht je meer informatie over sectorplannen interessant vinden, dan attendeer ik je graag op het volgende bericht, factsheet, rapport en filmpje: http://www.regioplus.nl/nieuws/2017/68-000-zorgmedewerkers-geschoold-dankzij-regionale

Hartelijke groet,

Karin Luidens

Top