ACTUEEL

Tonkens wil ouderenzorg verhypothekeren

Hoogleraar Evelien Tonkens pleit voor een extra verzekering voor verpleeghuiszorg. Met deze aan de hypotheek verbonden verzekering kan de druk op de AWBZ verlicht worden.

Kwaliteit

Het voormalige GroenLinks-Kamerlid lanceert de suggestie om huisbezit tegen zorg te ruilen op de opiniepagina van de Volkskrant.  Met haar suggestie reageert Tonkens op het succes van verpleeghuizen als de Martha Florahuizen. Dit succes bewijst volgens Tonkens dat kwaliteit geld kost. Tonkens schat dat de Martha Florahuizen zo’n 2500 euro per maand duurder zijn dan reguliere verpleeghuizen.

Meer premie

Een dergelijke bedrag kan onmogelijk betaald worden uit de huidige AWBZ-premie. Een verhoging van de premie is volgens Tonkens geen optie, aangezien de bereidheid om meer premie te betalen niet groot is. Ook het privaat verzekeren van kwalitatief goede zorg voor de oude dag is volgens Tonkens niet realistisch. “Het probleem is dat geen enkele twintigjarige daar het nut van inziet”, aldus Tonkens.

Hypotheekverzekering

Een betere optie is volgens Tonkens een gecombineerde hypotheek verpleeghuisverzekering. “Wanneer je ooit je huis moet verkopen omdat je niet meer zelfstandig kunt wonen,  gaat een van tevoren bepaald deel van de verkoop van je huis niet naar je erfgenamen maar meteen naar de zorg”, licht Tonkens haar idee toe.  “Dat leg je bij je eerste  hypotheek vast en deze bepaling gaat mee naar een eventuele volgende hypotheek.”

Voorwaarde

Het nieuwe financieringsarrangement is wat Tonkens niet vrijblijvend, maar moet verbonden worden met het recht op hypotheekrenteaftrek. “Instemmen met die bepaling is een voorwaarde voor hypotheekrenteaftrek. Op deze manier zijn alle huizenbezitters automatisch voor goede verpleeghuiszorg (en andere zorgkosten in hun laatste levensjaren) verzekerd en drukken hun zorgkosten niet meer op het collectieve zorgbudget.” Het overblijvende AWBZ-budget kan dan volgens Tonkens worden ingezet voor de minder draagkrachtigen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

28 december 2009

Hoe kun je het bedenken, dan ben je toch niet meer van deze wereld. Wat een belachelijk idee en een betutteling van de bovenste plank door dit te koppelen aan wel of niet renteaftrek. Ongelofelijk dat een politieke partij dit kan bedenken en dan nog wel van deze partij.

Anonym

28 december 2009

Dit voorstel gaat uit van de aanname dat huizenbezitters per definitie draagkrachtig zijn, hetgeen helemaal niet zo is.

Bovendien is het een stimulans om een aflossingsvrije hypotheek te sluiten en je vermogen op te maken voordat je afhankelijk wordt van zorg. Dan kost het de samenleving toch nog geld. (Of worden aflossingsvrije hypotheken verboden door mevr. Tonkens?) Advies aan mevr. Tonkens: acepteer verschillen in de samenleving. Biedt een acceptabel standaardniveau van zorg aan voor iedereen en laat degenen die het zich kunnen veroorloven vrij om in de vrije markt zorg te kopen van een ander niveau.

Top