ACTUEEL

Ziekenhuizen zijn gebaat bij acute opnameafdeling (AOA)

De invoering van een acute opnameafdeling (AOA) in een ziekenhuis kan zorgen voor een kortere opnameduur, zowel op de spoedeisende hulp (SEH) als op andere afdelingen. Bovendien is opname op een AOA effectief: de mortaliteit is lager en het aantal heropnames daalt.

Het ziekenhuis profiteert van een AOA door minder interne patiënten op ‘niet interne’ bedden en minder overplaatsingen naar andere afdelingen of naar de IC. Dat blijkt uit literatuuronderzoek en inventarisatie van de implementatie van AOA’s in Nederland door Louise van Galen van het VUmc. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in The European Journal of Internal Medicine.

Diagnostiek

Patiënten van een SEH kunnen door verschillende specialisten worden doorverwezen naar een AOA. Ze worden daar opgenomen voor uitgebreide en snelle diagnostiek. De ligduur is er meestal 2 a 3 dagen. Van de 93 ziekenhuizen in Nederland hebben er iets meer dan een derde (33) een AOA.

Mortaliteit

De gunstige effecten zijn vooral te zien in ziekenhuizen in Engeland en Ierland, zo blijkt uit de studie. Studies in Australië laten wisselende effecten zien, net als in Denemarken. Daar ging de invoering van een AOA gepaard met een hogere mortaliteit onder hartpatiënten.

Rictlijnen

De onderzoekers van het VUmc pleiten voor richtlijnen en kwaliteitsindicatoren voor AOA’s. Dan gaat het bijvoorbeeld om de aanwezige artsen en specialisten, scholing van het verpleegkundig personeel, diagnostiek en de opvang van patiënten die na verblijf op de AOA niet naar huis kunnen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top