ACTUEEL

Zorgnetwerk Noord Nederland pakt antibioticaresistentie aan

Groningen, Friesland en Drenthe gaan samen de strijd aan tegen antibioticaresistentie. Op 3 april is het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland van start gegaan, waarin zorgpartijen uit de drie provincies samenwerken.

Speerpunten van het netwerk zijn een gezamenlijke aanpak, verbeterde communicatie en bevordering van kennis- en data-uitwisseling voor de bestrijding van antibioticaresistentie. Het coördinatieteam bestaat uit medische professionals van de microbiologische laboratoria en GGD’en in Noord Nederland. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van GGD/GHOR, UMCG, Izore en de Zorggroep Alliade.

Zowel in binnen- als buitenland neemt de antibioticaresistentie toe. Hierdoor ontstaan steeds vaker infecties die moeilijker of in sommige gevallen helemaal niet meer behandeld kunnen worden. Voor de aanpak van dit probleem wees het ministerie van VWS tien zogenoemde antibiotica zorgregio’s aan, waaronder het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland.

Landelijke campagne

Het ministerie van VWS startte eind februari een landelijke campagne tegen de groei van antibioticaresistentie, onder meer met een speciale website waarop mensen digitaal hun handtekening kunnen zetten. De campagne is primair gericht op professionals in de zorg, zoals huisartsen, medisch specialisten, bestuurders, dierenartsen en tandartsen. Het gezamenlijke doel is een aantoonbare vertraging van de opkomst en verspreiding van multiresistente bacteriën.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top