HRM

Kraamzorg heeft definitief cao

Brancheorganisatie voor Geboortezorg (Bo Geboortezorg) en vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU'91 hebben definitief overeenstemming bereikt over de eerste cao Kraamzorg. Volgens de brancheorganisatie schept het akkoord "rust en duidelijkheid".

De cao voorziet in een loonsverhogingen van 0,65 procent in 2017 oplopend tot daarna 1 procent. Bovendien wordt de eindejaarsuitkering met een half procent verhoogd van 5,7 naar 6,2 procent. Ook ontvangen de werknemers over hun verlofuren per 1 januari 2017, een onregelmatigheidstoeslag met een gemiddelde loonstijging van 0,9 procent.

Bo Geboortezorg is blij met de uitkomst van de onderhandelingen. "Gezien de omvang en eigenheid van de branche, verdient deze sector en haar medewerkers een eigen cao met een daarbij passende loonontwikkeling", zegt zegt Mariette van Driel, directeur Bo Geboortezorg. "Bo is dan ook erg blij dat deze stap naar inhoudelijke arbeidsvoorwaardenvorming nu gezet is."

Kilometervergoeding

De totstandkoming van de cao is een moeizaam proces gebleken. Nadat de betrokken partijen in december een onderhandelingsakkoord bereikten, werd de cao in februari in eerste instantie afgewezen door een deel de leden van vakbonden. Steens des aanstoots was de regeling voor kilometervergoeding. "De compensatie voor de verlaging van de kilometervergoeding, door meer reistijd als werktijd te beschouwen, bleek niet helder uit het akkoord", zegt Wim van der Hoorn, cao-onderhandelaar FNV Zorg & Welzijn. "Het heeft even geduurd, maar dat is nu opgelost en wij zijn er eindelijk naar volle tevredenheid uitgekomen."

Het onderhandelaarsakkoord van 15 december blijft volledig in tact met uitzondering van de reiskostenvergoeding. In plaats van de volledig afbouwregeling wordt daarin alleen de eerste stap in 2017 opgenomen.

De cao geldt voor zo'n tienduizend werkenden in de Kraamzorg. Deze eerste cao Kraamzorg heeft een looptijd (met terugwerkende kracht) van 1 april 2016 tot en met 31 december 2017.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top