Finance

‘Registraties leggen verband uitkomsten en kosten bloot’

‘Registraties leggen verband uitkomsten en kosten bloot’

Ziekenhuizen die deelnemen aan chirurgische registraties en zich op deze manier focussen op kwaliteit, besparen aantoonbaar kosten. Alleen al voor de behandeling van darmkanker kan dit tientallen miljoen euro’s opleveren. Dat constateert arts-onderzoeker Johannes Govaert die op 6 april is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden.

Dat kwaliteitsverbetering en kostenbesparing hand in hand gaan, lijkt evident, maar volgens Govaert is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar dit verband gedaan. Voor 'Value Based Healthcare in Colorectal Cancer Surgery - Improving Quality and Reducing Costs' keek Govaert naar 29 ziekenhuizen die in de onderzoeksperiode een kleine tienduizend patiënten met darmkanker behandelden.

Govaerts onderzoek onderstreept eens te meer dat deelname aan de Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) de klinische uitkomsten bij darmkanker sterk verbetert. Zo daalde de sterfte in drie jaar tijd met 20 procent. Het aantal complicaties ging zelfs met 29 procent omlaag. Nieuw is het inzicht in de kostenontwikkeling dat Govaert hieraan koppelt. Met de daling van sterfte en complicaties gingen ook de kosten van 14.237 euro naar 13.145 euro per patiënt omlaag, een daling van 9 procent.    

Complicaties

Ziekenhuizen die het percentage ernstige postoperatieve complicaties niet wisten te verminderen, waren in de betreffende periode 390 euro per patiënt duurder uit. Ziekenhuizen die het percentage ernstige complicaties zagen afnemen, waren juist 1.353 euro tot 2.158 euro per patiënt goedkoper uit.
Als alle 29 onderzochte ziekenhuizen zouden presteren als de ‘best practice groep’, zou er volgens Govaert in drie jaar tijd meer dan 20 miljoen euro zijn bespaard. Govaert merkt op dat deze potentiële besparing is gebaseerd op alleen het chirurgische gedeelte van de behandeling. De totale kostenbesparing is mogelijk nog hoger.

Tijdrovend

Govaert zet daarnaast kosten en opbrengsten van registratie en verificatie op een rij. “Een dure en tijdrovende bezigheid”, aldus Govaert. Toch bedraagt de totale kostenbesparing ruim tachtig duizend euro per ziekenhuis met een gemiddelde van 100 darmkankeroperaties. Bovendien geeft registratie beter zicht in de kostenopbouw. Zo blijken de 5 procent duurste patiënten verantwoordelijk voor 23 procent van de totale kosten. Daarnaast slokken de additionele kosten van patiënten met complicaties 30 procent van het totale budget op.

Een factor die ontegenzeggelijk invloed op de uitkomsten en daarmee kosten heeft, is de fysieke gesteldheid van patiënten. Patiënten met ernstig overgewicht blijken tot 22 procent meer kosten met zich mee te brengen.

Perverse prikkels

Govaert concludeert dat het huidige declaratiesysteem niet bijdraagt aan verbetering van kwaliteit van de darmkankerzorg. Zo wordt beloning niet bepaald door uitkomsten van zorg maar door de ligduur van patiënten. Dit levert perverse prikkels op die ingaan tegen het belonen van kwaliteit. “Op basis van de ‘28 dagen regel’ kunnen gecompliceerde patiënten een 200 procent hoger bedrag opleveren indien ze langer dan 28 dagen opgenomen blijven”, stelt Govaert. “Daarnaast mag 42 dagen na ontslag een nieuw financieel product worden geopend, hetgeen korte termijn denken in de hand zou kunnen spelen.”

Gedifferentieerd belonen

Als eerste stap naar een nieuwe financiering adviseert Govaert de introductie van gedifferentieerd belonen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende risicoprofielen van patiënten. “Zo kan de winstmarge van het ziekenhuis bepaald worden door het leveren van superieure kwaliteit, ongeacht de zorgzwaarte van de patiënt, hetgeen ziekenhuizen direct stimuleert tot het behalen van hoogwaardige uitkomsten”, stelt Govaert. “Bovendien zou de eerste stap naar gedifferentieerd belonen eenvoudig gemaakt kunnen worden omdat de huidige klinische registraties de benodigde patiëntkarakteristieken kunnen aanleveren voor risicoprofilering.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top