ACTUEEL

Nieuwe indicatie voor mensen in ggz-instelling

Alle patiënten in de geestelijke gezondheidszorg met een indicatie voor behandeling met verblijf worden de komende maanden opnieuw beoordeeld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Bijna achtduizend mensen hebben zon ggz-b-indicatie. De meesten van hen wonen in een ggz-instelling.

Het landelijk platform voor psychische gezondheid MIND heeft hierover een brief gestuurd aan de aangesloten verenigingen van cliënten en familieleden en naasten van mensen met psychische problemen. Het CIZ zal de cliënten waar het om gaat voor 1 juli oproepen voor de herindicatie. Dat gaat in samenwerking met de betrokken behandelaars.

Als de cliënt nog steeds is aangewezen op behandeling met verblijf in een ggz-instelling, dan geeft het CIZ een nieuwe indicatie ggz-b voor maximaal drie jaar af. Wanneer de situatie gewijzigd is, en behandeling met verblijf in een ggz-instelling niet meer nodig is, loopt de indicatie op 31 december 2017 af en zal de zorg elders moeten worden voortgezet, bijvoorbeeld een combinatie van beschermd wonen en ambulante behandeling. Het oordeel van de behandelaar zal daarbij bepalend zijn.

Nieuwe ggz-cliënten

Vanaf 2017 kunnen ook nieuwe ggz-cliënten instromen in de Wlz, als zij drie jaar behandeling met verblijf vanuit de Zorgverzekeringswet hebben ontvangen. Zij krijgen voorlopig geen herindicatie, want hun indicatie geldt voor maximaal drie jaar.

Naast het herindicatietraject speelt nog altijd de discussie over de toekomst van de ggz in de Wlz. MIND wil dat op basis van inhoudelijke criteria indicaties voor onbepaalde tijd mogelijk blijven. De Tweede Kamer heeft zich ook daarvoor uitgesproken. Een definitieve regeling is er echter nog niet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top