HRM

'Bezetting ambulances in steden in de knel'

In Utrecht, Rotterdam en Den Haag zijn de komende maanden problemen met de bezetting van de ambulances door verpleegkundig personeel. Daardoor kan de paraatheid in het geding komen, zo waarschuwt de FNV-bond Zorg en Welzijn.

Bondsbestuurder Fred Seifert meldde deze week dat Utrecht de kroon spant met gaten in het rooster. Maar Rotterdam en Den Haag evenaren nagenoeg het aantal van bijna honderd open diensten, zo hoorde Seifert vrijdag. Ook elders knelt het.

Uitzendbureaus kunnen de open diensten opvullen met uitzendkrachten, maar of dit werkelijk gaat gebeuren is de vraag, zegt de FNV'er. ,,Er is nu al grote druk op het rooster. Met de komende vakanties in het verschiet, zeker in de zomer, wordt het nijpender.'' Want dan is het ook vakantietijd voor vaste krachten, die al een grote werkdruk ervaren.

Volgens de bond is er te weinig verpleegkundig ambulancepersoneel, doordat hun loon achterloopt bij hun collega's in het ziekenhuis. Tegelijk neemt wel de vraag naar ambulances toe, doordat de bevolking groeit, ouderen langer thuis blijven wonen en er veel toeristen zijn.

Bezwaren

Uitzendkrachten moeten weliswaar ook gespecialiseerd zijn, maar er kleven allerlei bezwaren aan hun inzet, vindt de FNV. Vooral ad-hocmedewerkers kennen de regio soms niet en zijn niet ingewerkt in het team, wat volgens Seifert problemen kan opleveren. Hij onderkent dat vast personeel zich vaker laat inhuren via uitzendbureaus, omdat ze dan op korte termijn meer verdienen. De FNV pleit voor betere arbeidsvoorwaarden voor de vaste ambulancemedewerkers. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top