Finance

'Misbruikgevoelig pgb in huidige vorm niet toekomstvast'

Het persoonsgebonden budget (pgb) is in zijn huidige vorm te fraudegevoelig en daarmee niet houdbaar. Dat stelt Norbert Hoogers, divisievoorzitter zorg en gezondheid van Zilveren Kruis. Volgens Hoogers is er bij een vijfde van de 12.000 pgb’s die via Zilveren Kruis worden uitbetaald een vermoeden van onrechtmatigheid.

Dan kan het gaan om regelrechte fraude, maar ook om problemen met administratie of oneigenlijk gebruik van pgb. “Het is geen sinecure om als budgethouder verantwoordelijkheid te nemen voor kwaliteit en administratie”, stelt Hoogers. “Dat gaat geregeld fout.”

Bovendien ziet Hoogers bij pgb-houders die informele zorg van een naaste krijgen een “ongezonde, ongemakkelijke afhankelijkheid” optreden, waarbij het hele huishouden draait op inkomsten uit het pgb. “Er zijn best veel situaties waar mensen economisch afhankelijk worden van het pgb, maar het pgb is geen sociaal vangnet.” 

Daarnaast wordt Zilveren Kruis naar eigen zeggen geregeld geconfronteerd met oneigenlijk gebruik van het pgb. “Zelfs wanneer er een adequate in natura-oplossing is, wordt er toch vaak gekozen voor een pgb. Die vallen namelijk niet onder het budgettair kader, dus proberen aanbieders soms klanten naar pgb te begeleiden om onder die kaders uit te komen. Bovendien is er geen sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.”

Wild west

Ook in de wijkverpleging zijn er volgens Zilveren Kruis grote problemen met de rechtmatigheid. “Binnen de wijkverpleging is sprake van een ongecontroleerde groei van 6 tot 10 procent, maar in de grote steden spelen zich soms wildwest taferelen af met op sommige plekken groeipercentages van 200 procent in minder dan een jaar”, stelt Hoogers. “Voor een deel zitten daar criminelen achter, maar de kwetsbaarheid van de wijkverpleging zit er in dat wijkverpleegkundige zelfstandig indicaties stelt die voor 75 procent door niet gecontracteerde partijen mogen worden opgevuld.”

Of het nu om het pgb of de wijkverpleging gaat, wat Hoogers betreft zijn er ingrijpende maatregelen nodig. “Er moeten keuzes gemaakt worden om het pgb houdbaar en toekomstvast te maken. Als we niks doen  aan de achterliggende dynamiek van erosie, moeten we straks het kind met het badwater weggooien.”

Ingrijpen

Als zorgverzekeraar wil Zilveren Kruis vooral meer mogelijkheden krijgen om aan de voorkant van het contracteringsproces in te grijpen in plaats van alleen achteraf. Hoogers denkt daarbij een toelatingsvereisten, zoals een verklaring omtrent gedrag. “We hebben nu geen mogelijkheden om malafide aanbieders uit te sluiten, terwijl we zulke aanbieders geregeld op andere plekken weer zien opduiken.”

Ook wil Zilveren Kruis eerder betrokken worden bij de keuze tussen zorg in natura of pgb. Daarnaast denkt Zilveren Kruis aan een nominaal maximum voor informele zorg om inkomensafhankelijkheid te voorkomen. Een andere suggestie is het invoeren van een lager tarief voor formele zorg in pgb dan voor zorg in natura. “Door in natura werken aantrekkelijker te maken voorkom je dat aanbieders via het pgb budgetplafonds proberen te ontwijken”, aldus Hoogers.  

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Cora Postema

10 april 2017

Heeft Zilveren Kruis ook oog voor het welbevinden van degene die het PGB heeft? Voor de manier waarop een PGB bijdraagt aan diens kwaliteit van leven. En... voor de stress die het elke keer weer oplevert als een dosis wantrouwen wordt uitgestort over de patient in de vorm van dit soort berichten, nog meer bureaucratie en controle. Vele naasten worden daar juist ook nog eens ziek van. Stop met deze negatieve framing omdat het PGB voor verzekeraars een lastige vorm van zorg is waar ze liever vanaf zijn. Vertrouwen... vertrouwen en vertrouwen... dat ontlast het Zilveren Kruis, de patiënt en diens naasten.

Wulf van Loenen

10 april 2017

Citaat: “Er zijn best veel situaties waar mensen economisch afhankelijk worden van het pgb, maar het pgb is geen sociaal vangnet.” Als ouders hun baan opzeggen omdat die niet meer te combineren is met de thuiszorg voor een chronisch ziek gezinslid dan word je inderdaad economisch afhankelijk van het pgb van de zieke. Weet het Zilveren Kruis eigenlijk wel dat de zorg voor je dierbare huisgenoot zo intensief kan zijn dat het je dat allemaal niet meer in andermans handen van buitenaf kan leggen? Ja inderdaad, in zo'n situatie zat ondergetekende met mijn dochter, heb ontslag bij m'n werkgever genomen en ben toen onderdeel geworden van haar pgb betaalde thuis-zorgteam. Ik kon niet anders en ik deed het uit liefde voor haar. Nu ze is overleden is de pgb uiteraard gestopt en heb ik geen inkomen meer. Maar spijt heb ik er niet van. Een ouder dagelijks rondom haar was essentieel, de specialist noemde me een zorg-topscorer. Ze is haar hele leven ziek geweest (17 jaar) en was bed / rolstoelafhankelijk en werd ouder dan wat voor mogelijk werd gehouden . Het doel was; haar meer comfort geven dan het lijden. Dat is gelukt en daar vallen al die verdachtmakingen van het Zilveren Kruis (toen Agis) bij in het niet. Dat zorgverzekeringen opvallen door zakelijkheid, regeltjes en achterdocht ipv. begrip en een beetje liefde voor de medemens dat weten we al lang. Bij een pgb geef je de cliënt deels de vrije hand en daar houden ze al helemaal niet van. Ze willen de wijze van contracteringen en betalingen compleet dichttimmeren en dat is tegengesteld aan het pgb beginsel. Per Saldo, belangenclub van budgethouders, moet het blijkbaar voor de zoveelste keer weer gaan uitleggen bij het Zilveren Kruis.

m. van Lenthe

10 april 2017

Helemaal eens met Cora Postema. Allemaal wantrouwen. Geen enkele vorm van financiering is volledig fraudebestendig. Bovendien zitten er zeer kwalijke aannames in bovenstaand artikel. Bij het toekennen van een PGB PV is niet-planbare zorg al een eis (met begeleiding heb ik geen ervaring), dus vervalt de zorg in natura. Een lager tarief voor PGB is al een feit, en een PGB PV wordt alleen toegekend als budgethouder zelf in staat is de administratie te voeren.
Als je het dan nodeloos ingewikkeld en bureaucratisch wenst te maken, moet je niet vreemd opkijken als mensen dat uitbesteden en er een percentage naar de uitvoerder gaat. Eigen bijdrage in de Wlz vermijden? Probeer er maar eens in te komen! Bovendien is de eigen bijdrage in WMO zowel als Wlz krankzinnig hoog, is de Wtcg korting en het verbod op stapeling afgeschaft. Ook de mogelijkheden om extra kosten van de belasting af te trekken zijn drastisch beperkt.
Allemaal omdat de overheid schijnt te denken dat chronisch zieken en gehandicapten zo graag van de overheid profiteren! Grr. Denkt meneer zelf ook niet dat ze al genoeg aan kwaliteit van leven inleveren? Of zullen we een weekje ruilen?

Glenn Mitrasing

11 april 2017

Een te grote broek aan willen trekken en dan jammeren dat het niet lukt..

Top