Finance

NZa onderzoekt gevolgen winstverbod zorgverzekeraars

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op aangeven van de Eerste Kamer gevraagd om een uitvoeringstoets uit te voeren die zicht moeten geven op de uitvoeringstechnische consequenties van het initiatiefwetsvoorstel over een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars.

De NZa gaat met name toetsen in hoeverre de naleving van een eventueel winstverbod afdwingbaar is. Ook bekijkt de NZa of de handhavingsinstrumenten passend zijn en welke juridische procedures bij handhavend optreden te verwachten zijn. In het verlengde hiervan moet de NZa aangeven of het toezicht en de handhaving van het initiatiefwetsvoorstel voor de NZa zelf uitvoerbaar zijn.

Van Rijn vraagt de NZa ook om aandacht te schenken aan de bredere effecten van het wetsvoorstel op het zorgstelsel en de rol van de NZa daarin. In geval van relevante raakvlakken wordt de NZa geacht om ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij het onderzoek te betrekken.

Het Initiatiefwetvoorstel verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars is in januari door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aanvaard. De Kamer liep daarmee vooruit op het moratorium op winstuitkering dat in 2018 afloopt. Voormalig minister Schippers van VWS verdedigde deze stap met het argument dat winstuitkering de zorgverzekeraars kan stimuleren om betere zorg te bieden tegen lagere kosten. Een Kamermeerderheid vreest dit hiermee geld weglekt uit de zorg. Met het wetsvoorstel willen ze waarborgen dat de eventuele winst ten goede komt aan de zorg of premieverlaging. Het wetsvoorstel is inmiddels in behandeling bij de Eerste Kamer.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top