ACTUEEL

Zorg heeft geen aandacht voor arbeidsmarktprobleem

Zeventig tot tachtig procent van de zorginstellingen is niet voorbereid op toekomstige arbeidsmarktvraagstukken, zoals vergrijzing en groeiende krapte op de arbeidsmarkt. Dat constateert onderzoeks- en adviesbureau Prismant.

Knelpunten

Verschillende onderzoeken laten zien dat de zorgsector de komende jaren grote knelpunten tegemoet kan zien. Door de demografische ontwikkelingen in Nederland krijgt de sector te maken met een stijgende vraag naar zorg bij een dalend aanbod van personeel. Daarbij is ook sprake van een sterke vergrijzing van het huidige personeelsbestand.

‘Geen maatregelen’

In het rapport ‘Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn 2009’ constateert Prismant dat zorginstellingen niet of nauwelijks anticiperen op deze ontwikkelingen. “Zorginstellingen hebben geen instrumenten ontwikkeld of maatregelen genomen om vraagstukken als vergrijzing, werkdruk of personeelsplanning aan te pakken”, aldus de onderzoekers. “Er is geen lange termijn strategisch beleid rond deze vraagstukken. De conclusie is dat zorginstellingen de problemen wel zien, maar er feitelijk weinig aan doen. Er is niet of nauwelijks oog voor toekomstige ontwikkelingen.”

Gebruikelijke kanalen

Voor zover zorginstellingen wel actie ondernemen gaat het volgens Prismant om ad hoc-maatregelen die op traditionele leest geschoeid zijn. “Extra werving gebeurt via de gebruikelijke kanalen en het inzetten van uitzendkrachten”, constateren de onderzoekers.  En dat terwijl werving en selectie juist verschuiven richting PR en marketing. “Imago wordt op de arbeidsmarkt steeds belangrijker”, aldus de onderzoekers. Daarnaast moeten zorginstellingen zich rekenschap geven van het belang van flexibelere contractvormen en arbeidsvoorwaarden, alsmede kennis- en talentmanagement.

Gebrek aan urgentie

In hoeverre zorginstellingen bereid zijn deze instrumenten in te zetten, is de vraag. Met name voor wat betreft het langer doorwerken van werknemers betreft, constateert Prismant een uitgesproken gebrek aan urgentie. Sterker nog, werkgevers  in de zorg zijn minder dan de gemiddelde werkgever overtuigd van de wenselijkheid dat werknemers na hun zestigste doorwerken.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Hermsen

29 december 2009

Een interessant rapport met een aardige beschrijving van de trends en implicaties voor HR beleid. Jammer dat in de slotbeschouwing (keuzen en dilemma's) niet wat meer wordt ingezoomd op andersoortige oplossingen. Het object van onderzoek is arbeid en arbeidsmarkt maar om in de toekomst (2015-2035) een goede match tussen aanbod van personeel in de zorg en de toenemende zorgvraag te behouden of realiseren zijn er ook heel andere maatregelen van belang. Het effectiviteitsvraagstuk (doen we de goede dingen) dringt zich op. Om te kunnen voorzien in voldoende aanbod van zorg moet niet alleen het aantal beschikbare professionals toenemen maar zal ook moeten worden gekeken hoe de arbeidsproductiviteit kan worden verbeterd. Als deze in de komende jaren 10% toeneemt is het probleem veel kleiner. Nu besteden professionals minder dan 60% van hun tijd aan patienten en clienten, de rest van de tijd is administratie, overleg, zelfzorg. Ook wordt veel tijd besteed aan zorg die de client niet vraagt. In onderzoeksrapporten van het RIVM en ook het Zorginnovatieplatform worden veel meer opties opgesomd die het probleem dat er aan zit te komen helpt verkleinen. In een eigen onderzoek (thesis opleiding Master of Health Administration) geef ik een overzicht en kom ik tot oplossingsrichtingen die in hoge mate zijn aangegeven door clientengroepen.

Pieter Hermsen

Raad van Bestuur MaasDuinen

Peter Dijkstra

4 januari 2010

Dit rapport voegt m.i. niets toe aan hetgeen we al langere tijd weten. Sinds het gebruik van Regiomarge (jaren 90?) weten we zelfs regionaal welke knelpunten er aan het onstaan zijn en op welk moment die het grootste zullen zijn.Mijn inschatting is dat de instellingen zelf onvoldoende ruimte hebben om alle (toekomstige) problemen op te lossen. Heel vaak is het toch ieder voor zich en... (?)... voor ons allen. Ik ben het met Pieter Hermsen (grotendeels) eens. Dus richt ik me op een paar toevoegingen....Wat mij betreft mag "de zorg" al op de basisschool laten zien wat het werken in de zorg (kan) betekenen. Schakel wat mij betreft ook "de klanten" in om als ambassadeur aan de slag te gaan.Voor dit moment nog de kanttekening, dat het werken aan een "imago" geen enkel succes zal hebben als niet óók verwoord wordt, hoe de gemiddelde werknemer in de zorg tegen zijn of haar werk aankijkt. Vaak zie je op de regionale jobsites alleen de succesverhalen. Daar vind je opmerkingen als "het geeft je veel voldoening". Mijn idee; maak het niet mooier dan het is.....volgende keer meer?

Top