HRM

Vakbonden verwerpen 'onacceptabel eindbod' cao ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft de vakbonden in de zorg een "onmogelijk eindbod" gedaan voor een nieuwe cao Ziekenhuizen. Volgens de bonden komt de werkgever nauwelijks tegemoet aan de eisen die de vakbonden stellen, zoals meer koopkracht en afspraken over een generatiepact, waarbij ouderen ruimte vrij maken voor jongere werknemers.

“Het eindbod getuigt van geen greintje respect richting de werknemers” zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Ziekenhuismedewerkers hebben een torenhoge werkdruk. Uit recent onderzoek van de FNV blijkt dat ze steeds vaker overwegen om een baan buiten de sector te zoeken. Ook is er een groot tekort aan gespecialiseerd personeel. De werkgevers zouden er dan ook alles aan moeten doen om te investeren in hun huidige personeel en meer jongere werknemers aan te nemen. Ze verdienen waardering en respect!”

Schamel

Ook CNV Zorg & welzijn en NU'91 wijzen het eindbod van de werkgevers in de ziekenhuissector “resoluut af”. CNV-bestuurder Joost Veldt: “We zijn ervan overtuigd dat er meer ruimte is voor loonsverhoging en betere inhoudelijke afspraken.”
"NU’91 is teleurgesteld in dit schamele eindbod van werkgevers dat op geen enkele wijze tegemoet komt aan de inzet die de werknemersorganisaties namens hun leden hebben gedaan", reageert cao-onderhandelaar Rolf de Wilde van NU'91.

De NVZ stelt een loonsverhoging van 1,5 procent in 2017 en 1,75 procent in 2018 voor, terwijl de vakbonden 2,5 procent per jaar willen. Daarbij willen de ziekenhuiswerkgevers dat de loonsverhoging voor een deel wordt betaald door de medewerkers zelf. Ze willen bijvoorbeeld voor zowel de eindejaarsuitkering als voor de vakantietoeslag een opbouwmethode invoeren. Dat betekent dat werknemers geen uitkering krijgen over het hele salaris, omdat de periodieken en salarisverhogingen pas mee tellen vanaf het moment dat deze ingaan.

"Daarnaast stelt de NVZ voor om de nog niet uitgekeerde onregelmatigheidstoeslag over de jaren 2012, 2013 en 2014 gedeeltelijk uit te betalen, maar koppelt daar direct de onmogelijke eis aan dat vakbonden dan geen juridische claims meer mogen neerleggen over deze toeslag”, zegt Merlijn. “Dat is natuurlijk volkomen absurd en onacceptabel!”

Generatiepact

Het generatiepact dat de vakbonden graag willen invoeren, is een regeling waarbij ruimte wordt gemaakt voor de aanstelling van jongeren, doordat oudere werknemers (58+) gestimuleerd worden om minder te gaan werken. De werkgevers gaan op dit punt ook niet in op de eisen van de bonden. De regeling die de NVZ in het eindbod heeft gelegd is beperkt en vooral op de vitaliteit van het individu gericht. De bonden willen een afspraak op instellingsniveau waarbij een evenwichtige personeelsopbouw ontstaat.

De zorgbonden gaan op 12 april om de tafel om te bespreken wat de vervolgstappen zijn.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top