ACTUEEL

Brabantse ggz-aanbieders volharden in fusieplan

GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel volharden in hun fusieplannen. De ggz-instellingen hebben bij de  Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) officieel een vergunning aangevraagd.

Vergunningsplichtig

De twee ggz-instellingen maakten een jaar geleden hun voornemen tot samengaan bekend. In juni constateerde de NMa dat de fusie mogelijk de concurrentie belemmert. Gefuseerd zou de organisatie een dusdanige machtspositie kunnen krijgen dat de concurrentie wordt belemmerd op de markten voor klinische en niet-klinische geestelijke gezondheidszorg voor zowel volwassenen als kinderen. Een dergelijke machtspositie kan nadelige gevolgen hebben voor de prijs, kwaliteit en diversiteit van het aanbod. De toezichthouder besloot daarom dat voor het tot stand brengen van deze fusie een vergunning is vereist.

Procedure

GGZ Oost Brabant en Reinier van Arkel laten zich niet afschrikken door de bedenkingen van de NMa en hebben medio december een start gemaakt met de vergunningsprocedure. Mogelijk eist de NMa eist dat bepaalde activiteiten worden overgedaan aan andere ggz-aanbieders.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top