ACTUEEL

‘Willekeur kenmerkt herindicatie AWBZ’

De herbeoordeling van gehandicapten en chronisch zieken in het kader van de pakketmaatregelen AWBZ wordt gekenmerkt door willekeur. Dat stelt de CG-Raad op basis van signalen uit de achterban.

Negatieve effecten

Hoewel staatssecretaris Bussemaker  bij de invoering van de maatregelen beloofde de meest kwetsbare mensen te ontzien, heeft de herijking van de AWBZ volgens de CG-Raad grote negatieve effecten op de levens van mensen met een handicap of chronische ziekte.

Herbeoordeling

Belangrijkste probleem is volgens de CG-Raad  het beoordelingsproces. Indicatieformulieren zijn zo ingewikkeld dat mensen grote moeite hebben om zelfstandig de formulieren in te vullen. Het is erg lastig om de eigen vraag voor zorg zo onder woorden te brengen dat het CIZ een indicatie kan geven, die past bij de zorgvraag. Hierdoor ontstaat ongelijkheid bij de herbeoordeling. Mensen die in instellingen verblijven of zorg via een instelling afnemen, zijn bij hun indicatie afhankelijk van de medewerker die de indicatieaanvraag invult. Er lijkt sprake van willekeur. Niet alle medewerkers hebben evenveel kennis en ervaring of nemen voldoende tijd voor de indicatie. Veel indicaties gaan via de telefoon.

Minder uren

Het effect van de herbeoordeling is dat mensen minder uren zorg en begeleiding krijgen. De introductie van eigen bijdragen zorgt er voor dat mensen afzien van aanvullende zorg, ondersteuning of begeleiding krijgen. Een grote groep mensen valt bovendien buiten elke regeling of voorziening. Zij weten vaak niet welke regelingen er bestaan en hebben nauwelijks een sociaal netwerk.

Maatwerk

De CG-Raad wil dat deze verschraling van zorg en ondersteuning stopt. Gemeenten zullen hun inspanningen moeten verhogen om mensen met gemeentelijke voorzieningen bij te staan. Daarbij is het nodig dat zij individueel maatwerk bieden. Daarnaast moet de (her)beoordeling makkelijker en veel zorgvuldiger worden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top