HRM

SEH Franciscus Vlietland gaat nog langer dicht

De openingstijden van de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Franciscus Vlietland zijn nog verder ingekort. De afdeling was vanwege een tekort aan SEH-verpleegkundigen al dagelijks tussen 21.00 uur en 8.00 uur gesloten. Vanaf 1 mei kunnen patiënten pas om 10.00 uur op de SEH terecht.

Het betreft een uitbreiding van een noodmaatregel die sinds november 2016 van kracht is in het Franciscus Vlietland. Volgens het ziekenhuis zijn in de regio en de rest van Nederland te weinig SEH-verpleegkundigen beschikbaar.

Buiten de nieuwe openingstijden kunnen spoedpatiënten in het Franciscus Gasthuis  in Rotterdam terecht. Daarnaast kunnen – na tussenkomst van de huisarts – specifieke patiëntengroepen buiten de SEH om in Franciscus Vlietland worden opgevangen, zo laat het ziekenhuis weten.

Ook opent in het Franciscus Vlietland op 1 mei 2017 een speciale Nachtelijke Opvang Afdeling (NOA) haar deuren. Verwijzers kunnen hier spoedpatiënten laten opnemen die al onder behandeling zijn in Franciscus Vlietland. Daarnaast beschikt Franciscus Vlietland over een Eerste Hart Hulp (EHH) voor patiënten met pijn op de borst.

Werving

Het ziekenhuis spant zich in om nieuw personeel te werven voor de SEH. Een wervingscampagne heeft inmiddels drie SEH-verpleegkundigen opgeleverd. Daarnaast is de opleidingscapaciteit verhoogd, zodat meer SEH-verpleegkundigen binnen het ziekenhuis opgeleid kunnen worden. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top