Finance

NZa: eigen bijdrages Wmo en Wlz sneller factureren

De regels voor eigen bijdragen voor de Wmo en Wlz moeten beter op elkaar aansluiten. Zo kan voorkomen worden dat rekeningen zich opstapelen. Dit schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in een advies aan het ministerie van VWS en de uitvoeringsinstrantie CAK.

Momenteel duurt het onnodig lang voordat nieuwe cliënten hun eerste rekening voor de eigen bijdrage krijgen. Vaak zo lang dat zij meerdere bijdragen tegelijk moeten betalen. De NZa deed onderzoek naar de mechanismen hierachter.

Gelijktrekken

Zo ziet de zorgwaakhond dat in de Wmo en Wlz verschillende begrippen worden gehanteerd van het loon. Wanneer een cliënt van de Wmo naar de Wlz gaat, moet alle informatie van gemeenten en belastingdienst opnieuw worden aangevraagd. Bovendien gaat deze informatie niet gelijktijdig uitvoerder CAK.

De NZa adviseert het CAK en het ministerie van VWS daarom om na te gaan of het beleid voor de eigen bijdragen in de Wmo en de Wlz gelijkgetrokken kan worden. Er zou aanzienlijke tijdwinst geboekt worden als deze instanties hun procedures meer op elkaar afstemmen en als zij afspraken maken om beter samen te werken, aldus de zorgautoriteit in het rapport 'Doorlooptijd facturatie eigen bijdragen nieuwe klanten en incassoproces CAK 2016'.

Incasso

De NZa doet hierin ook een aantal aanbevelingen om het incassoproces te verbeteren. Zo adviseert zij het CAK meer rekening te houden met het betaalgedrag van cliënten: als mensen eerdere rekeningen op tijd hebben voldaan is het wellicht niet nodig om bij de eerste te laat betaalde rekening direct een incassobureau op hen af te sturen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top