Finance

ADRZ vraagt NZa toestemming voor ontvlechting Zeelandcare

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa) gevraagd om het publiek private samenwerkingsverband Zeelandcare te mogen ontvlechten. Het ADRZ is voornemens om de dialyse-activiteiten en de activiteiten binnen de Victoriakliniek verder te laten gaan onder de eigen vlag.

De overige Zeelandcare-activiteiten op het gebied van kaakchirurgie en plastische chirurgie worden als het aan betrokkenen ligt zelfstandig voortgezet met Zorg Invest Zeeland als aandeelhouder. De aanleiding voor het verzoek aan de NZa is de reorganisatie van de complexe financiële verwevenheid van ADRZ en Zeelandcare en de financiële resultaten van Zeelandcare.

Begin dit jaar werd bekend dat Zeelandcare over 2015 een verlies van 1,1 miljoen euro heeft geleden. Bovendien moest de winst over 2014 met tonnen worden gecorrigeerd tot een negatief resultaat van 170.000 euro. Ook bleek er een negatief eigen vermogen van 1,6 miljoen euro.

In 2012 werd de planbare zorg door de toenmalige raad van bestuur van het ADRZ deels uitbesteed aan Zeelandcare, een gezamenlijk initiatief van het ADRZ en ondernemer Henk van Koeveringe. Hierbij werd onder andere de dialyseafdeling uit het ADRZ geheel verzelfstandigd, in 2014 gevolgd door de maatschap Kaakchirurgie. In de nieuwe Victoriakliniek in Zierikzee werden planbare ingrepen uitgevoerd op het gebied van chirurgie, KNO-heelkunde, oogheelkunde, orthopedische chirurgie, pijnbehandeling, plastische chirurgie en urologie. Voor het merendeel van de specialismen werd de patiënt eerst gezien in het ADRZ, waarna de operatie plaatsvond in de Victoriakliniek van Zeelandcare. De controle en behandeling van eventuele complicaties vond weer in het ADRZ plaats.

Complex

"Deze manier van samenwerken is moeilijk uit te leggen aan de Zeeuwse inwoners en administratief erg complex, waardoor verschillende zaken spaak liepen”, zegt bestuursvoorzitter Claudia Brandenburg. “Daarnaast zien we het tegenvallende financiële resultaat van Zeelandcare over 2015. De situatie was zo niet langer houdbaar.”

De activiteiten van Dialyse Zorg Zeeland BV en Victoriakliniek BV worden – als de NZa akkoord gaat - overgenomen door het ADRZ. De locaties van de Dialyse en de Victoriakliniek blijven behouden. De patiënt merkt weinig van de splitsing, hij of zij wordt nog steeds op dezelfde locatie door dezelfde specialist en hetzelfde team geholpen.

De doorverwijzing door huisartsen en de facturatie van de geleverde zorg verandert. Huisartsen dienen alle patiënten voor een behandeling in de Victoriakliniek of een dialysebehandeling vanaf heden door te verwijzen naar het ADRZ. De hier geleverde zorg wordt dan vanuit het ADRZ naar de patiënt of zijn of haar zorgverzekeraar gefactureerd.

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top