ACTUEEL

Inspecties uiten kritiek op zorgverleners Georgisch meisje

De zorgverlening aan het ernstig zieke Georgische meisje Renata, dat in november 2012 naar Polen werd teruggestuurd, had beter gekund. De verslaglegging door betrokken partijen was onzorgvuldig en onvolledig en er was sprake van gebrekkige uitwisseling van medische gegevens. Dat concludeert de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg na nieuw onderzoek.

Renata kwam in juni 2012 met haar familie vanuit Polen naar Nederland. Nederland stuurde de familie terug, omdat volgens Europese verdragen het land waar asielzoekers zich als eerste melden, verantwoordelijk is voor de beoordeling van het asielverzoek. Het zesjarige meisje bleek bij aankomst in Polen acute leukemie te hebben, waaraan zij op 17 oktober 2014 overleed. De ziekte was in Nederland niet vastgesteld.

Klacht

De Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg deden in 2013 onderzoek naar de zaak en concludeerden toen dat de zorgverleners niet nalatig zijn geweest of verwijtbaar hebben gehandeld. De ouders van Renata - die niet waren gehoord door de onderzoekscommissie - dienden een klacht in tegen IGZ, waarna de inspecties besloten aanvullend onderzoek te doen.

In het nieuwe rapport zijn de inspecties kritischer over de zorgverleners rondom Renata. Met name met betrekking tot de verslaglegging en overdracht van de medische gegevens zijn instanties gebrekkig geweest, aldus de onderzoekers.

Kwetsbaar

Verder concluderen de inspecties dat de organisatie van de huisartsenzorg aan asielzoekers door het Gezondheidscentrum Asielzoekers in 2012 kwetsbaar was. Zo was er bijna alleen schriftelijk overleg tussen de praktijkverpleegkundigen en huisartsen en waren er geen of onduidelijke werkafspraken over verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de huisartsen, praktijkverpleegkundigen en praktijkassistenten.

De ouders van Renata valt volgens de inspecties geen nalatig handelen te verwijten. In het rapport van 2013 stond dat het handelen van de ouders van Renata een rol speelde bij de vertraging in het stellen van een diagnose. Uit het nieuwe onderzoek komen de inspecties hierop terug.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top