ACTUEEL

Catharina en St. Anna dienen fusieplan in bij NZa

De raden van bestuur van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hebben een aanvraag tot fusie ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Eerder deze maand hebben de raden van toezicht van beide organisaties hun goedkeuring gegeven. Ook het adviestraject met de medische staven, ondernemingsraden en cliëntenraden is afgerond.

De St. Anna Zorggroep in Geldrop en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven willen fuseren om de toegankelijkheid van de basiszorg en topklinische zorg beter te waarborgen. Nadat de twee organisaties al in 2014 een intentieverklaring tekenden, volgde eind 2016 de officiële bekendmaking van de fusieplannen.  

De NZa toetst of de gevolgde procedure en het besluitvormingstraject met de adviesorganen van beide ziekenhuizen zorgvuldig zijn verlopen. Na goedkeuring door de NZa, moet de voorgenomen fusie gemeld worden bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM toetst of er na de fusie voldoende keuzevrijheid voor de patiënt overblijft in de regio. Na goedkeuring van de NZa en de ACM kunnen de Raden van Bestuur van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis het definitieve besluit tot fusie nemen. De verwachting is dat dat in het eerste kwartaal van 2018 gebeurt.

Na de fusie zijn er twee hoofdlocaties: Eindhoven en Geldrop. De poliklinieken, Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC) en Huisartsenpost (HAP) blijven op beide locaties. De nieuwe organisatie kent straks drie landelijke speerpunten: kanker en hart- en vaatziekten, waarvan het zwaartepunt in Eindhoven zal liggen en sport & bewegen, met het zwaartepunt in Geldrop. Voor Ananz, bestaande uit vier woonzorgcentra in Geldrop en Heeze, verandert er niets.

De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hebben samen bijna 5700 medewerkers en een gezamenlijke jaaromzet van  meer dan 500 miljoen euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top