ACTUEEL

De zorgparagraaf: meer gezondheid, minder zorg

Voor de zomer hebben we een nieuw kabinet als het aan informateur Edith Schippers ligt. Met de formatie in volle gang schrijft Skipr vast de zorgparagraaf van het regeerakkoord.

Op 20 februari vond in Nieuwegein het Grote Zorgdebat plaats. Skipr gaf vooraf vertegenwoordigers van brancheorganisaties, beroepsverenigingen, patiëntenverenigingen en andere belangenclubs uit het zorgveld de microfoon met de vraag wat de belangrijkste agendapunten met betrekking tot de zorg zouden moeten zijn voor het nieuwe kabinet.

Splijtzwammen

Met die bijdragen als belangrijkste bron heeft Skipr een agenda samengesteld voor het zorgbeleid van de komende vier jaar. Niet geheel onverwachts blijken de splijtzwammen die tijdens de verkiezingsstrijd het debat domineerden door de zorgpartijen vrij simpel te worden afgedaan.

Nationaal Zorgfonds? Een vrijwel unaniem 'nee'. Rust in het stelsel is wat men wil. Beter maken wat we hebben in plaats van alles weer overhoop te halen. Wel worden hier en daar de scherpe randjes van de marktwerking gehaald.

Dat er geld bij moet in de ouderenzorg, daar is iedereen het ondertussen wel over eens. Grote vraag is of de politiek dat geld gaat leveren, en als ze levert, hoe gezorgd kan worden dat dat geld ook effectief wordt besteed.

Preventie

Tot slot zijn er natuurlijk de axioma’s waar iedereen, zowel in de politiek als in de zorg, het over eens is: meer preventie; de patiënt of cliënt centraal; ruim baan voor innovatie en de bureaucratie graag de helft minder. Die laatste vier kunnen we één op één kopiëren uit beleidsvoornemens van de afgelopen tien jaar, ze blijken alleen razend lastig te realiseren. Naar beleid dat zorgpartijen stimuleert om gezamenlijk deze mooie toekomstbeelden werkelijkheid te maken, wordt dan ook reikhalzend uitgekeken.

Tot zover de inleiding. Hier leest u de volledige zorgparagraaf van Skipr.

---

Lees ook: De zorgparagraaf van het regeerakkoord is af - door Simon Broersma, hoofdredacteur Skipr.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top