Finance

Zorginstellingen kunnen geld verdienen met WOZ

Zorginstellingen doen er goed aan het komend jaar kritisch naar de WOZ-waarde te kijken. Door groeiende standaardisatie van de taxatie hebben zorginstellingen meer kans om met succes bezwaar aan te tekenen. Dat stelt accountantsbureau PricewaterhouseCoopers.

Taxatiemodellen

PwC constateert dat de periodieke herwaardering van onroerende zaken steeds meer gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde taxatiemodellen en taxatiewijzers. Taxatiewerk ‘in het veld’ gebeurt steeds minder. Dit roept volgens PwC de vraag op of het vastgoed van een zorginstelling wel past in een door de gemeentelijke taxateur toegepaste categorie. Ook is het maar de vraag of de gehanteerde afschrijvingen voor technische en functionele veroudering wel recht doen aan de werkelijkheid.

Lagere heffingen

De meeste WOZ-beschikkingen worden begin 2010 verzonden. Betrokkenen kunnen hier binnen zes weken bezwaar tegen indienen. Een eventuele verlaging van de WOZ-waarde kan in de vorm van lagere OZB-heffingen en waterschapsbelastingen  een aanzienlijke verlaging van de uitgaven opleveren. Daarnaast kan een verlaging van de WOZ-waarde ook het fiscale afschrijvingspotentieel verhogen, waardoor minder inkomsten- en vennootschapsbelasting hoeft te worden betaald.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Rhijn

5 januari 2010

PWC raakt hier een zeer gevoelig punt. Penny wise, pound foolish? Misschien dat er bespaard kan worden op de WOZ - verplichtingen, doordat de waarde van het vastgoed lager wordt ingeschat dan de Gemeente doet. Maar daarmee ontstaat tegelijkertijd het risico dat men ook in de jaarrekening een verkeerde (te hoge?) waarde heeft staan. En hoeveel zorginstellingen kunnen in deze tijd zich veroorloven dat er sprake is van ene versnelde aflossing op de waarde van het vastgoed? De solvabiliteit is toch al laag en staat onder druk !!!

Top