ACTUEEL

Leyden Academy start pilot 'leefplezierplan' in ouderenzorg

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) start Leyden Academy het pilotproject 'Leefplezierplan voor de zorg – Een persoonlijke blik op kwaliteit', in opdracht van het ministerie van VWS. In het project stellen tien ouderenzorginstellingen twee jaar lang de wensen en verlangens van ouderen centraal.

Leyden Academy wil te weten komen wat er gebeurt met de kwaliteit van zorg als zorginstellingen de behoeften van individuele ouderen centraal stellen. Ook stelt de organisatie de vraag of het dan nog mogelijk is om deze kwaliteit te verantwoorden. De pilot gaat deze maand van start bij ActiVite en De Oude Pastorie. Een aantal andere instellingen staat voorgesorteerd om hierna in te stromen. Welke instellingen dit worden, bepaalt Leyden Academy in overleg met VWS. Het ministerie financiert de pilot.

Positief welbevinden

Binnen de Nederlandse verpleeghuizen gelden normen en protocollen, die vooral zijn ontwikkeld om de veiligheid van bewoners te waarborgen en te voorzien in hun medische behoeften. Al langer zegt directeur Joris Slaets van Leyden Academy dat voor deze kwetsbare mensen, in de laatste fase van hun leven, positief welbevinden minstens zo belangrijk is als het voorkomen van narigheid en ongelukken.

Slaets, die het pilotproject leidt, licht toe: "We moeten die zorgbril eens afzetten. Wat maakt het leven de moeite waard? Laten we mensen de ruimte geven om te doen wat zij graag willen doen en de persoon te zijn die zij graag willen zijn. Wat gebeurt er als je dit in de langdurige zorg als uitgangspunt kiest en als maatstaf neemt voor kwaliteit? Dit is de inzet van de pilot 'Leefplezierplan voor de zorg'".

Dilemma's

Om tegemoet te komen aan de wensen en verlangens van bewoners van zorginstellingen, moeten volgens Leyden Academy verpleegkundigen en verzorgenden hen beter leren kennen. Inzichten in de verhalen van de ouderen vormen het uitgangspunt van het leefplezierplan, met daarin ook aandacht voor de rollen van familie en mantelzorgers en de dilemma’s die in de praktijk ontstaan. Want, stelt Leyden Academy, "wat bewoners en hun dierbaren graag willen, schuurt haast onvermijdelijk met wat er mag, kan, of 'hoe het hoort'".

Een belangrijk element in de pilot is het zichtbaar maken van de kwaliteit die voortkomt uit deze nieuwe aanpak. De komende twee jaar werkt Leyden Academy aan de ontwikkeling van een nieuwe methodiek voor in- en externe verantwoording van kwaliteit op basis van de verhalen van mensen zelf. Dit gebeurt vanuit het primaire proces in de zorginstellingen en in samenspraak met VWS en het Zorginstituut. Ook zijn enkele zorgkantoren betrokken bij dit experiment.

De oudere als persoon

De teams in de deelnemende zorginstellingen worden getraind in de basismethodiek van de zogeheten 'Doodle Me'-tool van The Generation Keeper, een methode om zonder standaard vragenlijsten en vanuit een persoonlijke relatie de oudere als persoon te leren kennen. Dit moet resulteren in een breder inzetbaar trainings- en implementatietraject voor zorgorganisaties, inclusief randvoorwaarden in het primaire proces die het personeel in staat moeten stellen om hieraan "adequaat en met plezier" invulling te geven.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top