ACTUEEL

Subsidie voor zorgconsulent allochtone ouderen

De Maatschappelijke Dienstverlening (MADI) in Amsterdam krijgt van het stadsdeel Slotervaart 30 duizend euro voor een zorgconsulent voor allochtone ouderen. Het gaat om een pilotproject van een jaar.

Barrière

De zorgconsulent gaat drie dagen in de ondersteuning geven aan moeilijk bereikbare Marokkaanse ouderen. Door de taal- en cultuurbarrière haakt deze groep vaak vroeg af met hulpverlening. Door veranderende wetten en regelgevingen in de zorg en dienstverlening weten ze vaak niet meer waar ze aan toe zijn en raken daardoor dieper in de problemen. Het gaat vaak om ouderen met chronische, psychische of psychosociale problemen. Vaak spelen er ook financiële problemen.

Evaluatie

De doelgroep wordt doorverwezen naar de zorgconsulent door welzijnsorganisaties als Loket Zorg en Samenleven en de Maatschappelijke Dienstverlening, maar ook thuiszorgorganisaties en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Het project start per 1 januari 2010. Na een jaar wordt geëvalueerd of de doelgroep beter is bereikt door deze aanpak. Indien succesvol wordt het integraal overgenomen in de dienstverlening van MADI.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top