ACTUEEL

Huisarts kan kosteloos terugvallen op tolk

Huisartsen kunnen de komende twee jaar kosteloos een telefonische ad hoc tolkdienst of conference call aanvragen voor gesprekken met statushouders. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hiervoor een contract gesloten met Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN).

De voorziening is bedoeld om het contact tussen huisartsen en statushouders soepeler te laten verlopen en om miscommunicatie te voorkomen”, aldus Guido Vroman van TVcN. “Bij het verlenen van zorg is het cruciaal dat zowel de huisarts als de patiënt elkaar goed kunnen begrijpen.”

“Statushouders die nog maar kort in Nederland zijn, kunnen zich niet altijd goed verstaanbaar maken omdat zij de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen”, aldus Vroman. “Als het echter aankomt op hun gezondheid, is duidelijke communicatie zeer belangrijk voor juiste hulp en diagnostiek. Door het inzetten van een tolk wordt dit communicatieprobleem weggenomen en kan een huisarts beter en sneller handelen.”

De dienst mag per patiënt zes maanden worden ingezet, ingaande vanaf het moment van inschrijving bij de huisarts. De regeling is bedoeld voor statushouders, dus asielzoekers die de asielprocedure inmiddels hebben doorlopen en een (voorlopige) verblijfsvergunning gekregen hebben om in Nederland te blijven. “

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top