ACTUEEL

Managers slecht op de hoogte van zorginnovatie

Managers in de verzorging, verpleging en thuiszorg zijn onvoldoende op de hoogte van innovaties binnen hun instelling. Ook hebben ze onvoldoende inzage in de kosten en baten van innovaties. Dit blijkt uitonderzoek van bureau Locomotion in opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsbeleid VVT.

Barrière

Het onderzoeksbureau nam voor het rapport ‘Innovatie in de basiszorg’ een twaalftal innovaties onder de loep waaronder ondermeer verzorgend wassen, bedopmaaksystemen en geautomatiseerde medicijndeelsystemen. “Opvallend was dat niet alle managers precies wisten of de betreffende innovaties ook bij hen in de instelling werd toegepast”, constateren de onderzoekers. “Zij moesten dit navragen en ervoeren dit als informatief en als een impuls om meer over innovatiemogelijkheden na te denken.”
Ook de inzage in de kosten en baten van innovaties laat te wensen over. Slechts een op de vijf managers zegt  hier voldoende zicht op te hebben. “Een laag percentage en een potentiële barrière voor innovaties”, concluderen de onderzoekers.

Zesje

Daarbij komt dat de financiële randvoorwaarden voor innovatie onder druk staan. “De marge om innovaties in te zetten beperkt wordt door het strikte financiële kader, dat nogal eens contraproductieve prikkels voor innovatie in zich bergt”, constateren de onderzoekers. “Dit maakt het positioneren van innovaties zeker in de thuiszorg complex . Zelfs uitproberen wordt geremd omdat men bang is een succesvolle trial niet structureel te kunnen financieren.” Gevraagd naar een rapportcijfer voor de innovatiekracht van de eigen organisatie geven de zorgmanagers gemiddeld een zuinige 6,4.

Weinig zichtbaar

Opvallend is ook dat zorgmanagers weinig blijken te doen aan het zichtbaar maken van de effecten van innovatie. Hoewel bijna 80 procent dit van belang vindt, doet maar 20 procent dit ook daadwerkelijk. Allerlei andere concrete acties zoals voorbeeldteams en innovatieambassadeurs worden eveneens nog weinig toegepast.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Velden

4 januari 2010

Dit rapport komt uit aug 2009.. beetje oud nieuws?

Top