ACTUEEL

Coutinho wil alarmsysteem voor dierinfectieziekten

Er moet een alarmsysteem komen om gevaarlijke infectieziekten op te merken die ontstaan bij vee en andere dieren. Dat bepleit infectieziektenbestrijder Roel Coutinho in het NRC Handelsblad.

‘Machteloos’

Door het ontbreken van zo’n alarmsysteem, blijven nieuwe infectieziekten onzichtbaar, aldus hoofd van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM. Deze ziekten ontstaan op boerderijen en bedreigen ook de mens. Een voorbeeld is de Q-koorts, waaraan dit jaar zes mensen overleden. In het NRC zegt Coutinho zich daarbij “machteloos”  te voelen.  “Ik denk dat er veel meer openheid zou moeten zijn over wat er precies in de veehouderij gebeurt”, stelt Coutinho. Door laat ingrijpen bij de uitbraak van Q-koorts worden momenteel veertigduizend drachtige en deels gezonde geiten gedood.

Geen noodzaak

In Nederland is het risico groot dat een dierziekte overspringt op mensen. Met bijna 120 miljoen stuks vee en een hoge bevolkingsdichtheid is er veel contact tussen mens en dier. Het ministerie van Landbouw laat in NRC weten dat het alle dierziektes “goed in beeld heeft”. Een woordvoerder vraagt zich af “of Coutinho wel op de hoogte is van de huidige gang van zaken”. Noodzaak voor verandering of verbetering van de bestaande systemen ziet het ministerie niet.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top