Finance

NZa: zorgverzekeraars publiceren inkoopbeleid op tijd

NZa: zorgverzekeraars publiceren inkoopbeleid op tijd

Zorgverzekeraars hebben hun inkoopbeleid dit jaar op tijd gepubliceerd. Bovendien is het inkoopbeleid over het algemeen goed vindbaar op de websites van de zorgverzekeraars. Dit blijkt uit een controle van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Verzekeraars moeten uiterlijk 1 april hun inkoopbeleid bekendmaken. Zo hebben zorgaanbieders aan de start van het zorginkoopproces duidelijkheid over het verloop van het zorginkoopproces.

Naast het tijdig publiceren moet het inkoopbeleid ook aan een aantal voorwaarden voldoen. In het inkoopbeleid moeten bijvoorbeeld de minimumeisen en de planning opgenomen worden. De NZa controleert elk jaar of de verzekeraars hieraan voldoen. 

Onduidelijk

De NZa trof wel een aantal onduidelijkheden aan in het inkoopbeleid. “De verzekeraars stonden open voor deze bevindingen en hebben de informatie aangepast”, aldus de zorgautoriteit.

De vereisten waar zorgverzekeraars zich aan moeten houden als het gaat om openheid over hun inkoopbeleid staan beschreven in de regeling Transparantie zorginkoop Zvw. Deze regeling moet de openheid tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders vergroten en beschrijft de procedure waaraan zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders zich moeten houden. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top