ACTUEEL

Van Rijn belooft voor juni actieplan pleegzorg

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondhei) wil met een 'stevig en gedragen actieplan' voor de pleegzorg komen. Dat plan laat daardoor wel iets langer op zich wachten. Dat schrijft de staatssecretaris in reactie op vragen van D66-Kamerlid Raemakers. Van Rijn had bij een eerder overleg over de jeugdhulp beloofd dat er eind maart een actieplan zou liggen.

De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat is opgenomen in pleeggezinnen gestaag toegenomen. Het aantal pleegouders dat zich meldt stagneerde echter. Tegelijkertijd bleek uit onderzoek in 2016 dat extra begeleiding voor pleegouders weinig deed aan de stress die zij vaak ervaren.

Ook was er ophef na een uitzending van onderzoeksprogramma Zembla, waarin bleek dat verschillende gemeenten zich bij de aanbesteding niet houden aan het afgesproken tarief voor de pleegzorg. Zembla weidde ook een aflevering aan jongeren met een lichtverstandelijke beperking die na hun achtiende jaar niet langer onder het toezicht van Jeugdzorg staan en in de problemen raken.

Van Rijn belooft in zijn brief dat het actieplan in zal gaan op de kwesties die de Kamer heeft aangekaart. "In het actieplan wordt op verzoek van mevrouw Bergkamp (D66, red.) ook aandacht geschonken aan kwetsbare pleegkinderen die meerderjarig worden", aldus de staatssecretaris.

Overleg

Op dit moment werken VWS, Jeugdzorg Nederland (JN), de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) aan een actieplan voor de pleegzorg.

Ook diverse gemeenten, individuele pleegzorgaanbieders, de Raad voor de Kinderbescherming, het Landelijk Overleg PleegOuderRaden, vertegenwoordigers van enkele lokale en regionale pleegouderraden en de stichting Jongwijs zijn bij het overleg betrokken. Uit het gevoerde overleg blijkt een grote bereidheid van betrokken partijen om de opgaven in de pleegzorg op te pakken", schrijft Van Rijn.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top