ACTUEEL

Nieuwe fusieorganisatie heet Steinmetz | de Compaan

De Zuid-Hollandse zorgorganisaties Steinmetz | de Compaan, stichting Paus Johannes XXIII en De Singels zijn op 1 januari 2010 gefuseerd. Samen gaan zij verder onder de naam Steinmetz | de Compaan.

Fusieorganisatie behoudt kleinschalige voorzieningen

Steinmetz | De Compaan, stichting Paus Johannes XXIII en De Singels bundelen hun dienstverlening, kwaliteit en kennis zodat ze cliënten een divers aanbod van zorg en ondersteuning kunnen bieden. En ze willen hun kleinschalige voorzieningen kunnen behouden. Met elkaar achten ze zich beter in staat om specifieke diensten te ontwikkelen die beter aansluiten bij de verschillende behoeften van cliënten. De fusie moet eveneens leiden tot efficiënter werken en een steviger financiële basis, aldus het persbericht: “Heel belangrijk, want daardoor is het voortbestaan van de organisatie beter verzekerd. Samen staan we dus sterk.”

Kwaliteit van bestaan

De nieuwe fusieorganisatie  biedt ondersteuning en zorg aan ruim vierduizend cliënten: mensen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel  en ouderen. Doel is en blijft om de kwaliteit van bestaan van cliënten ‘in en met de samenleving’ te verbeteren.

Ondersteuning op maat

Medewerkers van Steinmetz | de Compaan bieden ondersteuning op maat voor jong en oud. Thuis, op school, op het werk, in een woonvoorziening of in een activiteitencentrum. Al deze kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen wonen in de regio’s Haaglanden en Rijnmond en de gemeenten Delft, Zoetermeer, Langsingerland en Westland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top