ACTUEEL

NVvP ziet knelpunten gedwongen zorg

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) ziet fundamentele knelpunten bij drie wetsvoorstellen die momenteel bij de Eerste Kamer in behandeling zijn. Het gaat om de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet forensische zorg.

Dit schrijft de NVvP in een position paper dat vandaag tijdens een deskundigenbijeenkomst van de Eerste Kamercommissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is besproken.

Het voornaamste bezwaar van de NVvP is dat in de praktische uitwerking van de wet de focus op beveiliging en niet op behandeling en zorg ligt. Dat is volgens de vereniging "in strijd met wezenlijke ontwikkelingen in de ggz, zoals de ambulantisering en het stimuleren van empowerment en eigen regie van de patiënt".

Ook ziet de NVvP in de verschillende wetten principiële juridische problemen: rechtsbescherming, rechtpositie, subsidiariteit en proportionaliteit zijn volgens de vereniging in de verschillende wetten niet gelijk.

Samenhang

Behandeling van de Wet zorg en dwang en de Wet forensische zorg zijn in 2013 en 2014 door de Eerste Kamer uitgesteld, om deze in samenhang met het wetsvoorstel Wet verplichte ggz te kunnen behandelen. De wetten gaan alle drie over zorg in een gedwongen kader. De Tweede Kamer stemde in februari in met de Wet verplichte ggz. Om die reden kan de gezamenlijke behandeling van de drie wetten nu wel plaatsvinden. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top